CORPORATE CARSHARING

Wat is coporate carsharing?

Een organisatie steelt medewerkers voertuigen tot hun beschikking. Deze voertuigen worden beheerd door een software-oplossing. In tegenstelling tot traditionele oplossingen boeken de medewerkers zelf de voertuigen. De Sleutels worden ofwel beheerd door de receptie / sleutelbeheerder of hangen in een volautomatische sleutelkast. Alternatief; keyless met behulp van een RFID-card. Het systeem is dus 100% geautomatiseerd en mede daardoor zeer goedkoop.

Wat is het verschil tussen Coporate CarSharing en deelauto gebruik?

Waar komen de auto's vandaan bij Coporate Carsharing?

Er zijn in principe twee bronnen:

  • bestaande voertuigen binnen een onderneming
  • nieuw aan te schaffen voertuigen eventueel met ondersteuning van onze adviseurs

Daar waar al voertuigen zijn is de inzet van Fleetster eenvoudig. Daar waar nog voetuigen moeten worden uitgekozen of er enkele bij moeten komen helpen onze adviseurs u graag verder inzake fiscaal vriendelijke (e-)voertuigen en laadinfra structuur.

Waarom zou ik Fleetster gebruiken, Outlook en Excel kunnen dat toch ook...

Dat is niet helemaal waar! Alleen als men weinig voertuigen heeft met relatief weinig gebruikers zou men een voertuigpool zinvol kunnen beheren met deze programma's. In de tijd echter dat u exel lijsten rondstruut naar medewerkers kunt u ook Fleetster probleemloos inrichten. Daarnaast kan Fleetster veel meer. Kostenposten exporteren, sleutelmanagement, analyseren, bezettingsgraad optimalisatie, boeking door de gebruikers zelf, privé gebruik voertuigen regelen en nog veel meer.

Vanaf hoeveel voertuigen is het interessant Coporate CarSharing in te zetten?

Coporate CarSharing is rendabel vanaf één voertuig met meerder gebruikers. Fleetster vereenvoudigt de afspraken en biedt veel extra voordelen. Bijvoorbeeld het boeken van het voertuig voor privé gebruiken en een sluitende kilometer registratie.

Wat gebeurt er met de auto van zaak?

Waar is Corporate carsharing als oplossing bruikbaar?

Volgende voertuigen komen in aanmerking op opgenomen te worden in het systeem. – afdelingsauto's -werkplaats auto's –auto's van voormalige medewerkers, – pool auto's, -auto's van de zaak. Soms staan auto's na gebruik door een voormalig medewerker stil. Met name dergelijke voertuigen kunnen direct worden opgenomen in Fleetster en worden gedeeld.

Waaromzou een organisatie privë gebruik van poolauto's aanbieden?

Er zijn meerdere redenen waarom privé gebruik interessant is. De twee belangrijkste zijn:

  • 1. Medewerker motivatie door gunstige tarieven
  • 2. Dalende kosten voor het wagenpark door vergoeding voor het privé gebruik

Zowel medewerkers als organisatie profiteren beide van deze mogelijkheid. Medewerkers kunnen privé auto's afschaffen en besparen veel geld. In grote steden worden auto's steeds meer een last. Zoeken naar parkeerplaats, kosten voor parkeren enzv.

Hoe wordt er omgegaan met de fiscale aspecten inzake voordeel privé gebruik auto's?

Op dit moment wordt er onderhandeld met de nederlandse belastingdienst om e.e.a fiscaal neutraal mogelijk te maken. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een Green Deal met de overheid om privé-gebruik belasting-neutraal te kunnen aanbieden. Vraag onze adviseurs hierna, ook hier is maatwerk toch nog vaak het sleutelwoord.