Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe GDPR van kracht. Bescherming en privacy van individuen - 'betrokkenen' in GDPR-terminologie - wordt niet alleen een wettelijke verplichting voor organisaties die onze gegevens verzamelen en verwerken, maar verankert ook de privacy van gegevens als een fundamenteel mensenrecht van alle EU-burgers.

De belangrijkste wijziging is dat individuen expliciete toestemming moeten geven voor het verzamelen van gegevens - 'standaard toestemming' is niet langer geldig.

Voor ons bij fleetster is het onze grootste zorg om het recht van onze gebruikers op elk moment te beschermen:
 • Recht op informatie
  < br> fleetster moet alle gebruikers informeren over elke verzameling van gegevens en verwerking van gegevens voordat de gebruiker persoonlijke gegevens indient.
  De gegevensverwerkingsovereenkomst is altijd zichtbaar in de voettekst tijdens het registratieproces.
 • Toegangsrecht (“Auskunftsrecht”)

  fleetster is verplicht om op verzoek informatie verstrekken aan geregistreerde gebruikers.
 • Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

  Als gegevensverwerking in principe wettelijk is toegestaan, heeft de betrokkene nog steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van haar gegevens of zijn persoonlijke gegevens. In fleetster kan elke betrokkene op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens.
 • Uw persoonlijke gegevens corrigeren

  Als de verzamelde gegevens onjuiste of verouderde informatie bevatten, heeft de betrokkene recht op correctie. fleetster is verplicht om onjuiste gegevens te corrigeren.
  In fleetster kan elke gebruiker zijn of haar persoonlijke gegevens bijwerken in het gebruikersprofiel. Bovendien kunnen gegevens ook worden gecorrigeerd door een aantal geselecteerde leden van het fleetster-ondersteuningsteam.
 • Verwijderen van uw persoonlijke gegevens

  Zodra de reden voor de verwerking van gegevens zijn verouderd, alle persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de betrokkene zijn eerder gegeven toestemming voor het verwerken van zijn gegevens intrekt.

 • Het blokkeren van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

  Wanneer het verwijderen van persoonlijke gegevens niet mogelijk is (bijv. vanwege commerciële of fiscale verplichtingen), betrokkene heeft het recht dat zijn persoonsgegevens worden geblokkeerd.
  Geblokkeerde gegevens kunnen niet worden verwerkt en slechts in beperkte mate worden overgedragen en gebruikt.