SCHADE MANAGEMENT

Software voor schadebeheer

Nu komen we in de richting van de wagenparkbeheerder. Het gaat vanavond veel over schaalvergroting en als je veel auto's op de weg hebt, wordt het hele gedeelte over gebruik en schade eigenlijk behoorlijk relevant.

Waarom is schadebeheer belangrijk?

Alle operators moeten weten wat er met hun auto aan de hand is, wie er schade heeft veroorzaakt en welke schade al is verholpen. Het is duidelijk dat, aangezien auto's erg duur zijn en een bedrijf mogelijk failliet kunnen gaan, alle schaderapporten zeer gedetailleerd moeten zijn.

Wat is de uitdaging?

We hebben veel nagedacht over hoe we schadebeheer voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk kunnen maken en kwamen met onze eigen oplossing. Wat is er nu nieuw: we gaan eigenlijk nog een stap dieper, waarbij we niet alleen de gebruikers de mogelijkheid geven om duidelijk te zeggen wat en waar de schade aan het voertuig is die ze hebben gevonden, ze kunnen nu ook echt rond de auto gaan en kijken op de schade die er al is. Hiervoor hebben we geprobeerd alle schade heel duidelijk te structureren, wat ook erg handig is voor servicedoeleinden. Als de voetenmanager bijvoorbeeld zegt: 'Hé, heeft iemand de beschadigde 1040 gerepareerd?' het moet heel duidelijk zijn welke het is. Dit is waarom we foto's bijvoegen - we hebben nu ons eerste prototype klaar waar we foto's van de auto's maken en we uploaden ze naar onze server. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dat dit veel gemakkelijker klinkt dan het in werkelijkheid is. Als de foto's van te lage kwaliteit zijn zie je niets. Of zou je een kras op een auto zien op een foto die kleiner is dan je smartphone? En dan staat de auto misschien ondergronds op een parkeerplaats, de gebruiker heeft geen dataverbinding ... Dat is allemaal een beetje moeilijk.
In feite is dit een van de dingen waar de voor de hand liggende oplossing eenvoudig is, maar alles daaronder is behoorlijk gecompliceerd. Het belangrijkste hierbij is dat achteraf alle informatie moet worden overgedragen aan de wagenparkbeheerder. De wagenparkbeheerder kan nu dus zijn lijst bekijken en de beschadigde auto vinden met alle informatie die voor hem nodig was. Hij kan dan beslissen of hij actie moet ondernemen of niet. Maar goed, de schade is al gedocumenteerd, want daar is een digitaal proces voor.