Druk af

Next Generation Mobility GmbH

CEO: Dipl-Kfm. Tim Ruhoff | Zielstattstr. 13 | 81379 Munich, Germany | VAT.ID DE 32 68 53 222 | HRB 250147 | Tax-No. 143/166/61476

De website van Next Generation Mobility GmbH is inclusief alle onderdelen auteursrechtelijk beschermd. Ieder gebruik, ook van teksten, tekstonderdelen, beeldmateriaal, statistieken etc. buiten de grenzen van het auteursrecht is zonder toestemming van Next Generation Mobility GmbH niet toegestaan en strafbaar. Dat geldt met name voor verveelvoudigingen, vertalingen, microverfilming, opname in onlinediensten en internetaanbiedingen en het invoeren alsmede verwerken in elektronische systemen. Next Generation Mobility GmbH is niet aansprakelijk en staat niet garant voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Schadeclaims tegen Next Generation Mobility GmbH, die betrekking hebben op materiële of ideële schade, welke veroorzaakt wordt door het gebruik van de aangeboden informatie of door foutieve en/of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld door Next Generation Mobility GmbH. Indien Next Generation Mobility GmbH direct of indirect naar vreemde internetpagina's verwijst resp. deze verwijzing door middel van een link aanbiedt, is Next Generation Mobility GmbH enkel aansprakelijk wanneer zij precieze kennis van de inhoud heeft genomen en het technisch mogelijk en redelijk is het gebruik in het geval van een onwettige inhoud te verhinderen. Next Generation Mobility GmbH verklaart hiermee uitdrukkelijk dat ten tijde van het plaatsen van de links geen sprake was van herkenbare illegale inhoud op de gelinkte pagina's. Next Generation Mobility GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina's en distantieert zich daarom hiermee uitdrukkelijk van alle inhoudelijke wijzigingen, die na het plaatsen van de links op de gelinkte pagina's worden aangebracht, indien deze illegale inhoud bevatten. Dit geldt ook voor vreemde bijdragen in door Next Generation Mobility GmbH ingerichte discussiefora e.d. Next Generation Mobility GmbH is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve en/of onvolledige inhoud en schade, die door het gebruik van de op de gelinkte pagina's aangeboden informatie ontstaan.

Google Analytics

"Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseoplossing van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie bijgehouden informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden aan een Google server in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website voor de exploitanten van de website op te stellen en andere services in verband met het websiteverkeer en internet te leveren. Google geeft deze informatie tevens eventueel aan derden door, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van de cookies verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen, wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. De verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen [met http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verlinken]. Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij u erop dat deze website Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()” gebruikt en IP-adressen zodoende alleen ingekort worden verwerkt om de traceerbaarheid van personen uit te sluiten."