Elektronische rijbewijscontrole

De elektronische rijbewijscontrole ondersteunt wagenparkbeheerders bij hun hoofdtaken. Controleer rijbewijzen op hun geldigheid met behulp van de fleetster-hardware.

Elektronische rijbewijscontrole van fleetster

De rijbewijscontrole is opgedeeld in software en hardware, terwijl de software de basis vormt voor alle versies.
De software gaat voornamelijk over het documenteren van de bedieningselementen. Deze kunnen handmatig worden uitgevoerd met een visuele inspectie door de wagenparkbeheerder of op foto via de smartphone-app. In beide gevallen beslist een medewerker of de controle is geslaagd of niet.

Het is ook mogelijk om het rijbewijs te laten controleren met een RFID-sticker. Als de sticker op het rijbewijs is geplakt, kunnen rijbewijzen ook worden verkregen uit de sleutelkast, de CarSharing Kit , een stand-alone lezer of via de lezer in sommige smartphones.

HANDMATIGE CONTROLE

De software neemt het geheugen van de gebruikers over en leidt de admin door een gestructureerd controleproces. Alle gegevens worden gedocumenteerd en toegang tot voertuigen wordt automatisch voorkomen.
0,25€
per gebruiker, per maand

FOTO CONTROLEREN [binnenkort]

Om tijd te besparen tijdens de controles, kunnen gebruikers foto's van hun rijbewijs naar de admin sturen. Dit kan de visuele controle in de webinterface uitvoeren.
0,50€
per gebruiker, per maand

MET HARDWARE

RFID-stickers kunnen aan het rijbewijs worden bevestigd en aan gebruikers worden toegewezen. Onze hardwarecomponenten controleren de stickers telkens wanneer de sleutels worden overhandigd.
10,00€
per sticker + hardware *

* De hardware-opties maken geen deel uit van deze prijs en moeten apart worden aangeschaft.

Overzicht van de rijbewijscontrolefuncties

Handmatige ControleFoto Controleren [binnenkort]Met Hardware
Controle proces
Herinneringen
Boeking van zwembadvoertuig blokkeren
Controleer beheerders per locatie
Automatische herinnering
Foto via App
Overdragen naar admin
Rijbewijsverificatie bij overhandiging van de sleutels
Smartphone-controle

Hoe werkt de rijbewijscontrole in het wagenpark?

Als het om rijbewijscontrole gaat, zijn er verschillende manieren waarop dit goed kan worden geïmplementeerd in het wagenpark. Ongeacht welk medium hier wordt gebruikt - het is belangrijk dat alle noodzakelijke punten (bestuurdersgegevens, rijbewijsnummer, geldigheid enz.) Worden opgevraagd.

Voor handmatige bediening

Alle medewerkers met toegang tot het wagenpark (bedrijfswagen of poolwagens) dienen het origineel van het rijbewijs te tonen aan de wagenparkbeheerder. De wagenparkbeheerder bewaart alle nodige bestuurdersgegevens in de bestanden - het is ook mogelijk om een ​​kopie van het originele rijbewijs toe te voegen. De wagenparkbeheerder maakt de volgende afspraak voor een visuele inspectie van de chauffeur in het systeem. In de regel wordt hier aanbevolen om alle originele rijbewijzen twee keer per jaar visueel te controleren.

Om op foto te controleren

Om de handmatige bediening te versnellen, kunnen medewerkers foto's van hun rijbewijs naar de admin sturen. Bij het eerste gebruik wordt gebruikers gevraagd om een ​​foto te uploaden om hun rijbewijs te bevestigen. Herinneringen voor reguliere testafspraken worden automatisch via app of e-mail verzonden. Dit maakt persoonlijke afspraken overbodig.

Om de rijbewijscontrole via hardware te verifiëren

Een goede rijbewijscontrole kan worden ondersteund met behulp van hardware. RFID-stickers kunnen op rijbewijzen worden aangebracht en aan gebruikers worden toegewezen. De aanwezigheid van een rijbewijs kan worden bevestigd bij elke automatische sleuteloverdracht (sleutelkast of CarSharing Kit ).

Hoe voldoe ik aan de operationele controleverplichting?

Wanneer bedrijven een wagenpark exploiteren of voertuigen voor hun werknemers leveren, zijn er ook enkele controleverplichtingen. Deze controletaken kunnen doorgaans worden gedelegeerd aan een wagenparkbeheerder of wagenparkbeheerder.

Als de wagenparkbeheerder een bedrijfswagen of auto achterlaat aan een werknemer zonder geldig rijbewijs, kan hij of zij worden bestraft met strafrechtelijke sancties. Bij ongevallen met persoonlijk letsel of materiële schade kunnen er ook civielrechtelijke gevolgen zijn.

Voor een wagenparkbeheerder is het daarom van belang om regelmatig rijbewijzen te controleren en deze juridisch veilig op te slaan in een systeem. Er zijn handmatige en digitale controlemogelijkheden die moeten worden afgewogen. Voor elke toepassing kan een andere oplossing zinvol zijn om het wagenpark veilig te stellen en tegelijkertijd tijd te besparen.