Product Updates

Sidemenu herontwerp & herschikking

Door de groeiende functionaliteit en het groeiende aanbod van ons mobiliteitsplatform is het bestaande ontwerp van het zijmenu niet langer geschikt.

We zijn voortdurend bezig met het updaten van ons productaanbod om beter te voldoen aan de behoeften van uw klanten. Onlangs hebben we gemerkt dat er op de meeste schermen een schuifbalk is voor items in het zijmenu als gevolg van alle nieuwe functies die worden toegevoegd. We houden u en uw gebruikers in gedachten bij elke verandering die we maken. In plaats van dit te laten zoals het is, hebben we aanzienlijke middelen geïnvesteerd om het zijmenu opnieuw te ontwerpen, te reorganiseren en te optimaliseren.

Details van de reizen voor alle boekingstypes

Het is nu mogelijk om standaard boekingsinformatie (reden, bestemming, partner en kostenplaats) te hebben voor alle boekingstypes (zakelijk, privé of service). Elk van deze velden kan worden uitgezet of verplicht worden gemaakt op basis van de voorkeur van de beheerder.

Verbeterde categorisering van bestuurderslogboeken

Telkens wanneer u een rit beëindigt, zal de app u verwittigen om de rit te categoriseren. De meldingen zijn verbeterd om meer intelligente categoriseringssuggesties te bieden. Afhankelijk van de gedefinieerde geofences voor kantoor, thuis, zakelijk of privé zal het systeem een waarschijnlijke categorie voor uw rit voorstellen.

Facturering Internationale Belasting

De provinciale regering van British Columbia in Canada heeft specifieke regels dat belastingen afzonderlijk moeten worden weergegeven. U kunt nu de factuur aanpassen om belastinginformatie op te nemen voor twee verschillende soorten belastingen: respectievelijk Provinciaal en Federaal, waardoor u een uitgebreidere reeks facturen kunt verstrekken met extra details, zoals uw klanten wensen.

Geautomatiseerde Taken

Met de automatische taakfunctie kunnen wagenparkbeheerders regelmatige taken inplannen die elke maand, elk jaar of op specifieke momenten moeten gebeuren. Eenmaal geactiveerd, is er een nieuw onderdeel beschikbaar waarmee beheerders regels kunnen configureren die automatisch taken aanmaken.

Deze functie zal in de toekomst verder worden verbeterd om meer complexe triggers of toewijzingsregels mogelijk te maken.

Archief kluis

De Archive Vault is een nieuwe functie die het mogelijk maakt informatie te bewaren voor historische gegevens. Voor bedrijven waar de module actief is, zal het verwijderen van een gebruiker, voertuig of locatie een archief creëren dat op elk moment kan worden hersteld. Het archiefitem kan permanent worden verwijderd indien de beheerder daartoe beslist.

Gearchiveerde boekingen behouden verwijzingen naar alle gerelateerde objecten (boekingen, facturen, boetes, enz.). Deze objecten worden samen met het oorspronkelijke object hersteld als onderdeel van het herstelproces.

Met dit systeem kan de beheerder voor onbeperkte tijd informatie bewaren voor toekomstig gebruik of voor de autoriteiten.

Digitaal Voertuigdossier: Documenten

Er is een nieuw onderdeel in het digitale voertuigdossier ontwikkeld waarmee beheerders belangrijke voertuigdocumenten kunnen beheren.

Soort essentiële documenten:

 • Certificaat van overeenstemming
 • Registratiebewijs
 • Voertuigidentiteitskaart
 • Laatste voertuiginspectie
 • Overdrachtsprotocol
 • Ongevallen rapport formulier

Herontwerp van boekingsdetails

De weergave van boekingsinformatie in de webapplicatie is opnieuw ontworpen en geherstructureerd om de bruikbaarheid en de esthetische uitstraling te verbeteren.

Timing Herverdeling Instelling

Het automatische algoritme voor het opnieuw toewijzen van voertuigen probeert 5 minuten voor de geplande start van de volgende boeking een nieuw voertuig te vinden. Er is nu een nieuwe instelling die de beheerder in staat stelt een langere tijdspanne in te stellen.

Dit is specifiek van belang voor het scenario van een beschadigd of inactief voertuig. Dit heeft geen invloed op de toewijzing op basis van conflicten over de reikwijdte van het eVoertuig of problemen met te laat ingeleverde sleutels.

Waarschuwing beperkt bereik eVoertuig

Wanneer een gebruiker een boeking probeert te starten voor een elektrisch voertuig waarvan de geschatte actieradius kleiner is dan de reisafstand, wordt nu een waarschuwing getoond. De popup biedt een eenvoudige optie om het voertuig te wijzigen.

Melding voor offline voertuigen

Voor voertuigen met bestuurderslogboekgeneratie aan en Invers of Geotab-toestel aangesloten. Als het toestel 4 dagen offline is geweest, genereren we een waarschuwing voor de beheerder. De melding kan worden geconfigureerd of uitgeschakeld in het instellingengebied. Een e-mail, pushmelding en webmelding zijn beschikbaar.

Verbeteringen van het contractbeheer

De nieuwe functie voor contractbeheer is verbeterd met een aantal kleine toevoegingen en aanpassingen.

 • Gekleurde contracttypes in de contractentabel
 • Generieke contractkaart gewijzigd om alleen gemeenschappelijke inputs te hebben voor alle contracten
 • Uitbreiding van de beschikbare gegevensvelden
 • Een contractoverzichtskaart toegevoegd
 • Uitgebreide logica voor belastingberekening

Voertuigen bewerken in Voertuiggroepen

Om de bruikbaarheid en de controle van de nieuwe functie Voertuiggroepen te verbeteren, is het nu mogelijk om voertuigen toe te voegen aan of te verwijderen uit een groep vanuit de detailpagina.