OBD-plug om uw wagenpark te beheren

OBD-plug voor fleet management: volg de bewegingen van uw vloot op de voet

Real-time vlootgegevensoverdracht dankzij aansluiting op OBD-plug

De digitalisering is de laatste jaren in het Duitse midden- en kleinbedrijf merkbaar toegenomen. De digitalisering houdt niet op bij het wagenpark van een onderneming. Tegen de achtergrond van de complexe taken en controleverplichtingen van een wagenparkbeheerder gaan bedrijven na of OBD-pluggen kunnen voldoen aan hun eisen op het gebied van professioneel wagenparkbeheer.
OBD-plugs kunnen de dagelijkse taken van wagenparkbeheerders vergemakkelijken en een eenvoudig overzicht bieden van de voertuigbewegingen van het wagenpark. De OBD-plugs dienen als interface tussen de voertuigen en een digitaal softwaresysteem zoals fleetster . Dankzij een geïnstalleerde OBD-plug begint het verzamelen van voertuiggegevens zodra de motor wordt gestart. Informatie zoals GPS, brandstofpeil en kilometerstand kunnen live worden doorgegeven via de OBD-plug.
Op basis hiervan hebben de wagenparkbeheerders een centraal overzicht van alle voertuigen en kunnen ze alarmen instellen op basis van het aantal afgelegde kilometers om eventueel noodzakelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren - zonder dat ze elk voertuig handmatig hoeven te controleren.

Hier kunt u zien hoe de OBD plug is geïnstalleerd en gekoppeld aan de fleetster software.