/images/dp11egz7/production/bb02d5b62d405973f6b1661c5f761b626a3e5122-1920x350.webp

Autodelen voor bedrijven - Hoe het loont

Door Malena Gärtner

Autodelen is voor veel particulieren een populair alternatief voor het bezit van een eigen auto, maar ook in het bedrijfsleven wordt autodelen steeds belangrijker. Veel bedrijven willen hun wagenpark inkrimpen of milieuvriendelijker inrichten; bovendien biedt autodelen de mogelijkheid om de exploitatie- en administratiekosten te verlagen

Hoe corporate car sharing werkt

Autodelen voor bedrijven wint voortdurend aan belang, aangezien autodelen voor bedrijven voordelen biedt ten opzichte van alle voorgaande oplossingen. Het basisidee is dat alle of geselecteerde werknemers het recht hebben om het eigen wagenpark van het bedrijf te delen volgens bepaalde criteria. Dit verhoogt de efficiëntie, aangezien er minder voertuigen nodig zijn, de gebruiksintensiteit toeneemt en de flexibiliteit wordt vergroot. Alle deelnemende werknemers krijgen de kans om het gepaste voertuig uit de beschikbare pool te kiezen en te reserveren.

Software-ondersteunde oplossingen zijn daarom bijzonder geschikt, omdat ze de administratieve inspanningen verminderen en alle gebruikers relevante informatie bieden. Het is altijd duidelijk wanneer en waar een voertuig beschikbaar is, zodat werknemers hun ritten en afspraken zonder stress kunnen plannen. Autodelen voor bedrijven wordt vaak georganiseerd als een locatiegebaseerd model; meer flexibiliteit wordt geboden door de free-floating variant, waarbij meerdere locaties in het systeem worden opgenomen.

Auto's naast elkaar
Auto's naast elkaar

Goede redenen voor bedrijfsautodelen in het wagenpark

Er zijn veel goede argumenten voor bedrijven om corporate carsharing in hun wagenparkprocessen te integreren. Een belangrijk aspect is de optimalisatie van de inkoop, aangezien corporate carsharing een efficiënt gebruik van het wagenpark mogelijk maakt en nieuwe aankopen zonder tijdsdruk kunnen worden gepland. De bedrijfswagens in het carsharing wagenpark zijn nu beschikbaar voor meerdere werknemers, zodat potentiële besparingen in corporate carsharing kunnen worden gerealiseerd door het aantal voertuigen te verminderen en de kosten van wagenparkbeheer te verlagen

De pool-oplossing in corporate car sharing is een win-win voor werknemers die geen eigen auto bezitten of deze niet gebruiken om naar het werk te gaan. Zij kunnen het bedrijfswagenpark gebruiken voor afspraken of zakenreizen en stress vermijden door vroeg te reserveren. Privégebruik is in veel gevallen ook mogelijk, waardoor voertuigen beschikbaar zijn tijdens het weekend of dure huurauto's vervangen voor vakantiereizen

Dit zijn belangrijke carsharingvoordelen, vooral omdat een pooloplossing ruimte creëert op de parkeerplaats, maar ook de lasten voor het bedrijf en het wagenpark vermindert. Het opent ook de mogelijkheid om het aandeel van e-voertuigen in het wagenpark te verhogen en zo langere gebruikstijden en lagere energie- en onderhoudskosten te realiseren. De mobiliteitskosten kunnen tot 40% dalen en het wagenpark kan worden uitgebreid met e-bikes en e-scooters. Corporate carsharing biedt dus de mogelijkheid om het wagenpark te verkleinen, duurzaamheidsconcepten met e-mobiliteit te implementeren en het imago te verbeteren door de CO²-uitstoot te verminderen

Financiële en organisatorische mogelijkheden van autodelen voor bedrijven

Besparingen op stilstaande voertuigen

Een van de belangrijkste voordelen van carsharing voor bedrijven is de efficiëntie van het wagenpark. Voertuigen worden niet toegewezen aan een specifieke persoon, maar worden gedeeld, dus carsharing voor bedrijven maakt het mogelijk om te besparen op de omvang van het wagenpark, efficiënter gebruik te maken van bestaande voertuigen, en flexibiliteit in het veranderen van het wagenpark.

Besparingen op de administratie

De carsharing-app voor bedrijven biedt belangrijke voordelen: sleutelbeheer en sleuteloverdracht zijn niet langer nodig en het logboek van de bestuurder wordt automatisch bijgehouden door de overdracht van gebruiksgegevens. Werknemers hoeven hun privévoertuigen niet langer voor zakenritten te gebruiken en verklaringen in te dienen, wat de privétijd vermindert en de boekhoudafdeling ontlast, die voorheen de ingediende documenten moest controleren en verantwoorden.

Overgang van bedrijfswagen naar wagenpark met autodelen

Het bezit van een bedrijfswagen betekent prestige en maakt persoonlijke mobiliteit mogelijk. Leasewagens zijn echter een last voor het bedrijf en veroorzaken hoge persoonlijke kosten voor de werknemer, dus is de carpoolvloot het optimale alternatief. Bedrijfswagens worden poolwagens, waardoor de mobiliteit behouden blijft en werknemers belasting kunnen besparen.

Meer efficiëntie door digitalisering

Autodelen voor bedrijven kan bijzonder efficiënt worden geïmplementeerd als er digitale oplossingen beschikbaar zijn. Deze geven alle bevoegde personen toegang tot de carpool en stellen hen in staat voertuigen te reserveren en te gebruiken zonder extra administratieve inspanningen. Duidelijkheid en een nauwe gebruikscyclus zijn verzekerd, zodat het bedrijf zijn mobiliteitsdoelstellingen kan realiseren met slechts enkele voertuigen en kan profiteren van de voordelen van autodelen.

Fleet Manager
Fleet Manager

De invoering van autodelen voor bedrijven

Corporate carsharing wordt al door veel wagenparkbeheerders geïmplementeerd. In veel gevallen worden echter ongeschikte tools gebruikt die niet bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie. De beste variant in corporate carsharing is een flexibele carsharing software die functioneert als een boekingstool en waarmee alle beschikbare voertuigen worden beheerd, gebruikt en gefactureerd. Alle geautoriseerde personen worden toegevoegd en daarnaast moet een elektronische sleutelkast directe toegang tot de voertuigen mogelijk maken via de corporate carsharing app. Gebruiksregels worden gedefinieerd, management tools worden geïntegreerd en informatie wordt beschikbaar gesteld, en het is ook mogelijk om de software aan te passen aan de behoeften van het bedrijf.

Een goed functionerende software biedt tal van voordelen op het gebied van corporate carsharing, omdat voertuigen op ongecompliceerde wijze ter beschikking worden gesteld en informatie over het gebruik beschikbaar is. processen kunnen op elk gewenst moment worden geoptimaliseerd en een onderscheid tussen privé- en zakelijke ritten maakt het tegelijkertijd mogelijk om monetaire voordelen uit te filteren en een correcte boekhouding tegenover de belastingdienst te garanderen. De software is het meest efficiënt wanneer een cloudoplossing beschikbaar is, omdat locatieonafhankelijke toegang bijzonder effectief is in combinatie met de corporate carsharing app. De app kan worden gebruikt als sleutel voor het gebruik van de voertuigen en geeft alle relevante gegevens op ongecompliceerde wijze door aan het wagenparkbeheersysteem.

Conclusie

De vraag - wat is autodelen? - wordt nog maar zelden gehoord in bedrijven. Wagenparkbeheerders zijn tegenwoordig veel meer geïnteresseerd in hoe ze de voordelen van autodelen voor bedrijven kunnen integreren in hun processen. Een pooloplossing is slechts een organisatorische inspanning in het begin. Met behulp van een geschikte softwareoplossing kunnen snel kosten worden bespaard in het bedrijf en onder werknemers, kan de administratieve inspanning worden verminderd en kunnen duurzaamheidsdoelstellingen en imagowinst worden behaald.