Voertuigen op de weg

Belasting aanvragen op woon-werkverkeer

Door Malena Gärtner

Woon-werkverkeer, met de eigen auto, met het openbaar vervoer of met de auto van de zaak, kan door de werknemer als fiscaal aftrekbaar worden aangemerkt. Wij hebben hieronder samengevat waar werknemers op moeten letten!

Definitie woon-werkverkeer

De weg naar het werk wordt gedefinieerd als de afstand tussen de woning en de eerste werkplek. De eerste werkplek is bijvoorbeeld het kantoor, dat in de arbeidsovereenkomst als eerste werkplek wordt vermeld. Voorwaarde voor een eerste werkplek is een permanente operationele faciliteit en de permanente aanstelling van de werknemer op die faciliteit. Elke werknemer kan slechts aan één eerste werkplek worden toegewezen. Er is geen eerste werkplek voor werknemers die vanuit huis werken, aangezien je niet naar het werk hoeft te pendelen.

Definitie woon-werkverkeer
Definitie woon-werkverkeer

Belasting overweging voor de weg naar het werk

Het traject tussen de woning en het werk kan door de werknemer in de belastingaangifte worden afgetrokken met 0,30 euro per afgelegde kilometer. Bij de opgave van de afstandsvergoeding in de belastingaangifte is het niet van belang met welk vervoermiddel naar het werk wordt gereisd. Of het nu met de eigen auto, de auto van de zaak, het openbaar vervoer of zelfs te voet is, de 0,30 euro kan in alle gevallen fiscaal worden afgetrokken. Opgemerkt zij dat de belastingdienst slechts één reis per dag erkent als de weg naar het werk, dat wil zeggen alleen de enkele reis tussen de woning en de eerste plaats van het werk.

Woon-werkverkeer met auto van de zaak en 1 procent methode

Als de werknemer een auto van de zaak heeft gekregen voor privégebruik, wordt de reis naar het werk belast als een privéreis. Als de 1-procentmethode wordt gebruikt voor het belasten van het voordeel in natura, wordt een afstandsvergoeding van 0,03 procent in aanmerking wordt genomen voor het traject tussen de woonplaats en de eerste werkplek. Als de auto van de zaak wordt gebruikt om naar het werk te rijden en verder alleen voor zakelijke doeleinden en niet voor privédoeleinden, moet de werknemer belasting betalen over dit woon-werkverkeer met gebruikmaking van de 1 procent methode voor dit doel, de 0.03 procent van de bruto catalogusprijs wordt vermenigvuldigd met de afstand in kilometers tussen de woonplaats en de plaats van de werkzaamheden. Het geldelijke voordeel voor de auto van de zaak hoeft echter niet te worden belast.

Woon-werkverkeer: documenteer privéreizen in het logboek

Indien de werknemer daarentegen heeft gekozen voor de bestuurderslogboek methode, moeten de reizen dienovereenkomstig gecategoriseerd in dit geval zou er geen belastingheffing zijn. De reis naar het werk hoeft alleen te worden gedocumenteerd in het logboek met de datum, de afgelegde afstand en informatie over het aantal kilometers aan het begin en het eind van de reis. Het is van groot belang dat de juiste indeling wordt gekozen, aangezien het de reis naar het werk was.

Elektronisch logboek op desktop en mobiel, met de OBD-Plug
Elektronisch logboek op desktop en mobiel, met de OBD-Plug

Elektronisch logboek

Zelfs bij het houden van een elektronisch logboek de meeste elektronisch beheerde logboeken zijn via GPS verbonden met het voertuig en onthouden de routes en hun categorisering. Als een werknemer elke dag dezelfde route rijdt met de auto van de zaak, herkennen veel softwareprogramma's deze route automatisch als de route naar het werk en categoriseren ze dienovereenkomstig in het elektronische logboek. Als de categorisering fout is, kan de bestuurder de opdracht binnen 7 dagen wijzigen en de route naar het werk kiezen.

Bijzonder geval: gemengde ritten

Als de werknemer met de auto van de zaak rechtstreeks van zijn of haar woning naar de eerste werkplek rijdt, kan deze route in het bestuurderslogboek gemakkelijk als woon-werkverkeer worden aangemerkt. Het wordt ingewikkelder als op weg naar kantoor een omweg wordt gemaakt, bijvoorbeeld om de kinderen op school af te zetten. De omweg die de reguliere afstand naar het werk overschrijdt, moet worden aangemerkt als een Privéreis.

In het opmerkingenveld van het logboek moet worden toegevoegd waarom de Omweg is gemaakt. Bij het belasten van de bedrijfsauto volgens de 1 procent methode het maakt niet uit of de weg naar het werk een omweg bevat, aangezien privéritten toch forfaitair worden belast.

Indien de werknemer rechtstreeks van zijn woonplaats naar de klant reist zonder eerst zijn eerste werkplek te bezoeken, moet deze reis worden beschouwd als een zakengerelateerde reis Worden de kinderen daarentegen vóór het bezoek aan de klant opnieuw naar school gebracht, dan moet deze omweg opnieuw als een privéreis worden aangemerkt.

Dubbele budgettering en familie-uitstapjes naar huis

Als een werknemer tijdens de werkweek in een tweede woning woont en in het weekend naar zijn hoofdverblijf reist, bijvoorbeeld om zijn familie te bezoeken, kunnen deze reizen worden gedeclareerd als gezinsreizen naar huis. Het is niet van belang of deze reis met de auto of met het openbaar vervoer wordt gemaakt. 0,30 euro per afstandskilometer kan worden gedeclareerd voor de reis met de auto als onderdeel van de inkomensgerelateerde kosten. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan de afstandsvergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer, kunnen deze ook worden gedeclareerd voor het gebruik van bus en trein.

Conclusie

Voor de werknemer kan het de moeite lonen om het woon-werkverkeer in de belastingaangifte op te voeren als onderdeel van de vergoeding voor woon-werkverkeer. Het is belangrijk dat bij het bijhouden van een logboek de reis naar het werk dienovereenkomstig wordt gecategoriseerd, zodat er achteraf geen problemen met de belastingdienst ontstaan.