Compenserend voordeel

Compenserend voordeel

30. mei 2021 | Door Tim Ruhoff

Een werkgever kan de arbeidsprestaties van zijn werknemers niet alleen in de vorm van geld compenseren. Ook voordelen in natura, zoals het gratis aanbieden van drank en fruit of een auto van de zaak voor privé-gebruik, zijn mogelijk. Deze voordelen worden non-cash voordelen genoemd

Fiscaal pecuniair voordeel

Indien de onderneming de werknemer voordelen in natura verstrekt, is dit aanvankelijk kosteloos voor de werknemer. Er zijn echter uitzonderingen en bovengrenzen, zodat het voordeel in natura eventueel moet worden belast zoals het loon of de bezoldiging. De limieten variëren naar gelang van de uitkering. Maaltijdcheques of restaurantbonnen zijn belastingvrij tot een waarde van €6,33. Voor andere geschenken van de werkgever bij speciale gelegenheden is de limiet €60. Werkgevers mogen hun werknemers voordelen in natura geven, bv. in de vorm van benzinebonnen, tot een bedrag van 44 euro per maand. Alles daarboven moet in prijs worden verhoogd. Gezondheidsbevorderende maatregelen zijn belastingvrij tot een bedrag van 500 euro per jaar. Personeelskortingen, bijvoorbeeld voor producten/goederen van de werkgever die tegen gereduceerde prijzen aan de werknemer worden aangeboden, zijn belastingvrij tot een maximum van €1.080 per jaar. Deze beperking geldt ook voor bonusmijlen die worden verzameld tijdens zakenreizen waarbij de werkgever toestemming heeft gegeven om de bonusmijlen voor privédoeleinden te gebruiken. Als de werkgever zijn werknemers betrekt in vermogen, bv. aandelenplannen, is €360 per jaar belastingvrij.

Als de werknemer de limieten voor belastingvrije uitkeringen in natura overschrijdt, moet het voordeel in natura worden belast tegen het individuele belastingtarief van de werknemer. Dit wordt gedaan door de personeelsdienst als onderdeel van de loonadministratie.

De werknemer hoeft geen belasting te betalen over door de werkgever gratis verstrekte dranken, fruit of groenten. Opleidingen die de werknemer nodig heeft om zijn beroepsactiviteiten uit te oefenen, zijn ook belastingvrij. Evenzo kan de werkgever zijn werknemer een belastingvrije vergoeding toekennen voor de kosten van kinderopvang of deze zelfs volledig voor zijn rekening nemen. Voorwaarde is dat het kind niet de schoolgaande leeftijd heeft bereikt en dat de andere ouder geen toelage van zijn of haar werkgever ontvangt. Als een werknemer handgereedschap koopt dat hij of zij nodig heeft voor de uitoefening van zijn of haar functie, kan hij of zij de kosten door de werkgever laten vergoeden zonder dat er belasting verschuldigd is.

Sommige werknemers vragen hun werkgever ook om een renteloze of laagrentende lening. Dit is belastingvrij zolang het bedrag onder de €2.600 blijft.

Er zij op gewezen dat voor alle bovenbedoelde voordelen in natura de belastingvrijstelling slechts geldt voor zover zij worden betaald boven op het contractueel verschuldigde loon. Indien de werkgever zijn werknemer bijvoorbeeld een kleuterschoolsubsidie toekent en het kind vervolgens naar school gaat, mag deze eerder toegekende subsidie niet in een loonsverhoging worden omgezet.

Een bijzonder geval van toegerekende inkomsten is de auto van de zaak. Hierop zal hieronder nader worden ingegaan.

Fiscaal pecuniair voordeel
Fiscaal pecuniair voordeel

Auto van de zaak

Een bedrijfswagen is belastbaar als hij voor privédoeleinden wordt gebruikt. De werknemer moet belasting betalen over het niet-contante voordeel van de wagen tegen zijn individueel belastingtarief. De belasting wordt betaald via de loonadministratie. Een poolwagen die uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt en dit ook wordt gedocumenteerd in een bestuurderslogboek, hoeft niet te worden belast

_

Voor de belasting van een bedrijfsauto bestaan twee methoden:

1. de 1-procentsregel
2. de logboekmethode

1 procent regel

Volgens de 1 %-regel wordt 1 % van de bruto catalogusprijs van het voertuig belast voor privégebruik tegen het individuele belastingtarief van de werknemer. Het maakt niet uit of de auto nieuw of gebruikt is. De bruto catalogusprijs is voor beide gelijk omdat wordt uitgegaan van de datum van eerste registratie. Dit betekent dat de werknemer geen kosten kan besparen door een oudere auto als auto van de zaak te nemen. Bovendien drijft een speciale uitrusting zoals een boordcomputer of sportstoelen de prijs op. Wijzigingen die na de eerste registratie aan het voertuig worden aangebracht, worden niet meer in de bruto catalogusprijs meegerekend. Bovendien moeten bij een auto van de zaak ook de kilometers tussen de woning en de plaats van het werk in aanmerking worden genomen voor de belastingheffing tegen 0,03 % van de bruto catalogusprijs per kilometer afstand

Bij de 1 procent-methode kan een dure auto al snel een kostenpost voor de werknemer worden. Voordeel is wel dat de werknemer de kosten voor het onderhoud van de auto, zoals benzine of onderhoudskosten, volledig vergoed kan krijgen van de werkgever. Een manier voor de werknemer om zijn belastingdruk te verlagen is om een forfaitaire belasting over de rijkosten te betalen als onderdeel van de inkomensafhankelijke kosten, zodat er geen sociale premies hoeven te worden betaald. Ook kan de forfaitaire afstandsvergoeding worden verlaagd tot 0,002 procent van de bruto catalogusprijs als de werknemer minder dan 15 dagen per maand woon-werkverkeer heeft. Voor wie weinig privé gebruik maakt van zijn auto van de zaak, is belastingheffing op basis van een rittenregistratie een optie

Logbook method

Bij de methode van het rittenboek worden alleen de kilometers die privé zijn gereden belast. Voor erkenning van het rittenboek door de belastingdienst is het noodzakelijk dat de ritten zonder hiaten worden genoteerd. Indien afzonderlijke ritten buiten het rittenboek worden genoteerd, worden deze niet in aanmerking genomen. Het rittenboek moet in het origineel worden ingebonden en mag geen toegevoegde bladen of supplementen bevatten. Voor privéritten is het voldoende om het aantal en de gereden kilometers te noteren. Voor ritten voor zakelijke doeleinden moet daarentegen het volgende worden genoteerd

  • de datum
  • de chauffeur
  • het doel van de reis
  • de plaats van vertrek en de afstand in kilometers
  • de plaats van aankomst en het aantal kilometers

gedocumenteerd

Om dit papierwerk te besparen, is er naast het handmatige logboek ook een elektronisch logboek. Bij een elektronisch logboek worden de ritten via een OBD2-stekker geregistreerd en naar een smartphone of een app gestuurd. Voor aanvang van de rit moet de chauffeur aangeven of het om een zakelijke of privérit gaat. Inmiddels zijn er ook softwareoplossingen die reeds gereden bestemmingen automatisch herkennen en correct categoriseren of de terugritten automatisch toewijzen

Bijzondere gevallen

Indien de werknemer wegens ziekte tijdelijk ongeschikt is om te rijden, kan de belasting van het voertuig voor deze periode worden geschorst. Ook hiervoor is een medisch attest vereist. Dit is met name van belang bij de 1%-methode. Bij de logboekmethode worden voor de periode van ongeschiktheid geen aantekeningen gemaakt. Bij beide methoden moet erop worden gelet dat het voertuig niet door andere personen van de werknemer voor privéritten wordt gebruikt. Bij verlies van het rijbewijs kan de belasting eveneens worden geschorst. Het is in dit geval het beste het voertuig gedurende de periode op het bedrijfsterrein te parkeren

Bijzondere gevallen van toegerekende inkomsten
Bijzondere gevallen van toegerekende inkomsten

Conclusie: 1-procentsregel vs. de methode van het bestuurderslogboek

De 1-procentsregel is de betere keuze voor bestuurders die hun auto van de zaak overwegend voor privédoeleinden gebruiken. Bij de beoordeling welke methode de beste is, moet echter ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de lengte van het woon-werkverkeer of de hoogte van de bruto catalogusprijs. Als de autoritten overwegend zakelijk zijn, kan de werknemer een aanzienlijke belastingbesparing realiseren door een logboek bij te houden

Voordelen van de werkgever in natura kunnen werknemers geld besparen, en daarom gebruiken bedrijven ze graag als retentiemiddel om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Met name een auto van de zaak is een aantrekkelijk lokmiddel om werknemers voor het bedrijf te winnen in de strijd om de beste werknemers