Routeplanning

Routeplanning

30. mei 2021 | Door Tim Ruhoff

Tijd is geld. dit is met name van belang bij de routeplanning voor vlootvoertuigen. inefficiënte routing betekent geld voor het bedrijf. omleidingen, files en langzaam rijdend verkeer betekenen dat voertuigen langer onderweg zijn dan gepland. om dit te voorkomen is een goede routeplanning van groot belang voor een bedrijf. de technische hulpmiddelen die hiervoor beschikbaar zijn en de voordelen die ze hebben, worden hieronder besproken

In aanmerking te nemen factoren

Het doel van de routeplanning is een optimale benutting van het voertuig. het gaat erom lege ritten te vermijden en aansluitingen optimaal te berekenen. het maakt niet uit of de route voor een vrachtwagen of een personenauto wordt gecoördineerd. de routeplanning maakt het mogelijk de route voor alle soorten voertuigen nauwkeurig te berekenen. daartoe worden start, bestemming en route van tevoren gepland. de planning vindt plaats met behulp van een onlinekaart, een navigatiesysteem of software voor routeplanning. bij de planning moet niet alleen rekening worden gehouden met de reistijd, maar ook met tussenstops om te tanken. er moet voor worden gezorgd dat er voldoende tankstations op de route zijn. bovendien moeten wegwerkzaamheden worden vermeden. er kan echter ook rekening worden gehouden met actuele verkeersstoringen, zoals ongevallen, en de route kan tijdig worden verlegd om vertragingen te voorkomen. winkels en te bevoorraden klanten kunnen openingstijden hebben, die in acht moeten worden genomen. bovendien moeten rusttijden in acht worden genomen

In het geval van vrachtwagens moet rekening worden gehouden met de toestand van de weg. Bij bruggen bijvoorbeeld moet erop worden toegezien dat de doorrijhoogte geschikt is. In het geval van uitstekende of te lange vrachtwagens moet bij de planning van de route rekening worden gehouden met de draaicirkel en de bochten, zodat het transport veilig kan worden uitgevoerd en het voertuig niet vast komt te zitten

Het doel van de routeplanning is een optimale benutting van de capaciteit
Het doel van de routeplanning is een optimale benutting van de capaciteit

Voordelen van routeplanning

Op tijd bij de klant leveren is het doel van elk bedrijf. omdat de routeplanning het exacte tijdstip berekent, kan de levering van tevoren worden aangekondigd. met een doordachte routeplanning kan de beschikbare transportruimte perfect worden benut om omwegen en lege ritten te voorkomen. zo kan na het afronden van een bestelling de terugrit ook worden gebruikt om verdere bestellingen op de route te verwerken. als dit tijdig wordt georganiseerd, zijn zelfs eventuele overnachtingskosten goedkoper dan een lege rit. zo wordt met een goede planning een oorspronkelijk dure lege rit een lucratief betaalde terugrit. dit bespaart bedrijven niet alleen tijd en transportkosten. het is zelfs mogelijk om het wagenpark in te krimpen en zo ook op personeelskosten te besparen. bij personeel moet worden opgemerkt dat rekening moet worden gehouden met de rij- en rusttijden van de vrachtwagenchauffeurs. met een vooruitziende planning kan veel zuiniger worden gewerkt

Software voor routeplanning

Voor een klein wagenpark met één of twee voertuigen kan de routeplanning handmatig of met behulp van navigatiesystemen worden uitgevoerd. hoe meer voertuigen en opdrachten er gepland moeten worden, hoe lastiger het wordt om zicht te houden op de voertuigen en routes en te kunnen reageren bij wijzigingen. dit is niet effectief en niet actueel. inmiddels zijn er digitale systemen die de planning ondersteunen. de werkdruk wordt aanzienlijk verminderd door middel van fleetmanagementsoftware. de routedocumentatie kan via de software elektronisch worden opgeslagen en beheerd, wat helpt bij de planning van de orderverwerking. verder kunnen via fleetmanagementsoftware verdere gegevens over de voertuigen overzichtelijk worden geadministreerd. dit betreft bijvoorbeeld een digitaal voertuigdossier. in het dossier kunnen alle voertuiggegevens worden opgeslagen, zoals de eerste registratie, de actuele kilometerstand, maar ook reparatie- en onderhoudsintervallen. ook de reparatie- en onderhoudsgegevens kunnen in een digitaal dossier worden opgeslagen

Correct gebruik maken van alle factoren waarmee bij de routeplanning rekening moet worden gehouden, is alleen mogelijk met een digitale oplossing. Boven een bepaalde vlootomvang is het niet langer efficiënt om de routeplanning zonder digitale ondersteuning uit te voeren

Routeplanner App

Eine pünktliche Lieferung ist das A und O für einen zufriedenen Kunden. Verspätete Lieferungen können im schlimmsten Fall sogar Regressforderungen nach sich ziehen. Daher ist eine detailgenaue Planung der Route bares Geld wert. Die Funktionsweise einer Routenplanungs-App ist simpel. Im Fahrzeug ist ein GPS Sender eingebaut, der die Position des Fahrzeugs über Radiowellen permanent an einen Satelliten sendet. Der Satellit überträgt die Daten an die App. So ist nicht nur der aktuelle Ort des Fahrzeugs darstellbar, sondern ebenso seine Geschwindigkeit oder die Fahrtrichtung. Auf einen Blick ist erkennbar, wie lange die Fahrt noch bis zum Ziel dauert und welche Route die Kürzeste oder welcher Weg der schnellste ist. Eine Routenplanung für Lkw und Pkw erkennt zudem, welche Strecken aufgrund von Sperrungen nicht befahrbar sind und bietet Alternativrouten an. Dadurch kann wertvolle Fahrzeit für Umwege gespart werden. Ebenso bietet das System Alternativrouten an, wenn die geplante Strecke durch Staus aufgru

Routeplanner App
Routeplanner App

Routeplanner app en vloot software - de optimale partners

With the help of a route planner app, travelled routes can be automatically recorded and evaluated. however, not only is the history documented, but the current location of each vehicle can be determined through vehicle location. this offers the fleet manager the opportunity to react flexibly to changes. for example, customer orders can be passed on to the driver who is in the immediate vicinity of the customer and there is no need to send an additional employee into the field. in addition, the app is helpful for the billing of travelled routes and travel time. the destinations driven to can be transferred directly to the fleet software for billing purposes. at the same time, this also offers a control function, as the travelled routes can be compared with the actual planning. in this way, it is possible to prevent drivers from deviating from the planned route during their deployment in order to run private errands. this is also a good way to avoid the risk of drivers being sent to a destination that is not o

Geo & Tracking van fleetster

De Geo & Tracking software van fleetster combineert veel van de hierboven beschreven voordelen en is veelzijdig. De actuele locatie van het voertuig wordt live door het GPS-volgsysteem doorgegeven en kan worden gevolgd. De gereden route wordt gedocumenteerd en kan zo worden gecontroleerd. Bovendien heeft de Geo & Tracking van fleetster de mogelijkheid om geo-zones in te stellen, bijvoorbeeld een wijk. Zodra het voertuig deze geo-zone verlaat, wordt een alarm geactiveerd en wordt de wagenparkbeheerder geïnformeerd. Op deze manier worden diefstallen of medewerkers die met het voertuig een privé-uitstapje doen, snel gedetecteerd. Met de Fleet Tracking software van fleetster hebben wagenparkbeheerders hun wagenpark altijd in beeld

Overal waar aankomst- en rijtijden exact moeten worden bepaald, is de software van fleetster een grote steun, niet alleen voor logistieke bedrijven, maar ook op het gebied van car sharing of bij het beheer van poolvoertuigen. Dankzij live tracking kan op elk moment worden nagegaan waar het voertuig zich bevindt en of het op tijd aankomt bij de klant of op tijd wordt teruggebracht bij het verhuurstation voor de volgende klant

Geo & traceren van fleetster
Geo & traceren van fleetster

Conclusie

Het wagenpark is een essentiële factor in een bedrijf en een efficiënte routeplanning bespaart geld. Het loont voor een wagenparkbeheerder om te investeren in slimme routeplanningsystemen. Betrouwbaarheid en tijdige levering zijn belangrijk voor de klanttevredenheid, dus een goede routeplanning is een echt concurrentievoordeel om snel en veilig bij de klant te arriveren. Bovendien kan de route zo worden uitgestippeld dat er geen kostbare werktijd in files verloren gaat