Hero Background

Belastingdienstconform, rechtszeker en automatisch

Het fleetster logboek - voldoet aan alle eisen van een elektronisch logboek.

elektronisch logboek fleetster

Het fleetster-bestuurderslogboek - voldoet aan alle eisen voor een elektronisch bestuurderslogboek

Het elektronische rittenboek van fleetster is ontwikkeld volgens de hoogste technologische standaard, met de hulp van experts op het gebied van gegevensbeveiliging, belastingwetgeving en softwareontwikkeling, om een belastingplichtig en juridisch veilig rittenboek te creëren dat voldoet aan de internationale wettelijke vereisten. U kunt hier meer lezen over de vereisten voor het rittenboek

_

Een bestuurderslogboek moet aan een groot aantal eisen voldoen - met elektronische of digitale bestuurderslogboeken moet aan minstens dezelfde eisen worden voldaan. Daarnaast zijn er nog andere eisen inzake gegevensbescherming en gegevensverwerking

Logboek eisen - met fleetster vinden ze toepassing

Algemene IT-beveiliging van de logboeken

Algemene IT-beveiliging van de logboeken

Duidelijke gegevensverantwoording voor het gebruik van het logboek

Duidelijke gegevensverantwoording voor het gebruik van het logboek

Gegevensbeveiliging van het logboek

Gegevensbeveiliging van het logboek

Onveranderlijkheid van het logboek en het wijzigingslogboek

Onveranderlijkheid van het logboek en het wijzigingslogboek

Auditeerbaarheid en traceerbaarheid

Auditeerbaarheid en traceerbaarheid

Volledigheid, directheid en regelmatigheid

Volledigheid, directheid en regelmatigheid

Bewaring en archivering van logboekgegevens

Bewaring en archivering van logboekgegevens

1. Algemene IT-beveiliging van de logboeken

fleetster is al 10 jaar actief op de markt van wagenparkbeheer en autodelen en biedt een goed gedocumenteerde cloud software-oplossing die voldoet aan de hoogste normen inzake gegevensbeveiliging

Naast een geoptimaliseerd ontwikkelings- en wijzigingsproces van het softwaresysteem, bewaakt fleetster de centrale Open API - een interface waarmee real-time informatie in het systeem kan worden gebracht of daaruit kan worden gehaald

Alle toegangen van gebruikers, admins of beheerders van het systeem worden automatisch opgeslagen en van een tijdstempel voorzien. Alle fleetster rittenboeksystemen zijn georganiseerd via een rechtenstructuur. Naast het klassieke admin- en gebruikersonderscheid biedt fleetster talrijke subcategorieën van rechtenstructuren die individueel kunnen worden geselecteerd

Machtigingsstructuur fleetster
Machtigingsstructuur fleetster

2. Duidelijke gegevensverantwoording voor het gebruik van het logboek

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU van kracht, op grond waarvan de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van personen niet langer alleen een verplichting voor bedrijven is, maar gegevensbescherming een fundamenteel mensenrecht wordt voor alle Europese burgers

De meest fundamentele verandering van de GDPR is de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene voor de gegevensverzameling. Bij fleetster hebben de rechten van onze gebruikers de hoogste prioriteit

  • Recht op informatie
  • Recht op informatie
  • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
  • Recht op correctie van de persoonsgegevens
  • Recht op het wissen van persoonsgegevens
  • Recht op blokkering van de verwerking van persoonsgegevens

fleetster logboek is wettelijk in orde
fleetster logboek is wettelijk in orde

3. Gegevensbeveiliging van het logboek

Dankzij langdurige partnerschappen met grote klanten zoals Telekom, Deloitte of Daimler wordt de fleetster-software regelmatig aan grote en diepgaande tests (penetratietests) onderworpen. Een toegewijd team voor gegevensbescherming neemt regelmatig deel aan opleidingssessies en test het systeem op gegevenslekken

fleetster beschikt bovendien over een IT-beveiligingsconcept, een verwijderingsconcept en offline maatregelen om persoonsgegevens tegen eventuele aanvallen te beschermen

Dankzij de centrale hosting in Duitsland zijn alle back-ups en updates ook in Duitsland beveiligd. Er worden nooit persoonlijke gegevens naar andere landen doorgestuurd

Gegevensbeveiliging met fleetster
Gegevensbeveiliging met fleetster

4. Onveranderlijkheid van het logboek en het wijzigingslogboek

Om een logboek als wettelijk conform te beschouwen, moeten bepaalde gegevens (starttijd/eindtijd, startpositie en afstand) na een bepaalde periode niet meer kunnen worden gewijzigd. Met fleetster worden deze parameters door de geïntegreerde OBD-stekker verzameld en naar het fleetster-systeem verzonden. Bovendien is het wijzigen van deze gegevens in de tijd beperkt tot 7 dagen na het einde van de rit, terwijl alle wijzigingen in een logboek worden geregistreerd en in de PDF-export worden weergegeven

Mocht het gebeuren dat een gebruiker een reis niet tijdig gecategoriseerd heeft, dan zullen alle ongecategoriseerde reizen automatisch als privé reizen verklaard worden. Dit volgt het idee van bescherming van de gegevens en privacy van de gebruikers in geval, dus zelfs als de categorisatie vergeten wordt, zal er geen ongewenste informatie bij de admin terechtkomen

fleetster logboek voorbeeld export
fleetster logboek voorbeeld export

5. Auditeerbaarheid en traceerbaarheid

Het is ook belangrijk dat alle informatie in het elektronische rittenboek eenvoudig en begrijpelijk is. Om deze controleerbaarheid en begrijpelijkheid te garanderen, heeft fleetster enerzijds een handleiding voor het basis mobiliteitsplatform fleetster anderzijds is er ook een logboekhandleiding waarin de functies van fleetster worden uitgelegd vanuit het oogpunt van de admin en de gebruiker

Deze handleiding kan op verzoek aan fleetster-gebruikers worden verstrekt - neem gerust contact op via onderstaande link en wij sturen u de informatie toe

Verder volgen fleetster en haar design team algemene UX/UI design concepten die erop gericht zijn de software applicatie zo intuïtief mogelijk te maken. Het gebruik van de native apps en web app moet dan ook vanzelfsprekend zijn

Auditeerbaarheid en traceerbaarheid
Auditeerbaarheid en traceerbaarheid

6. Volledigheid, directheid en regelmatigheid

Om door de belastingdienst in aanmerking te worden genomen, moet het rittenboek van de bestuurder een volledige en correcte registratie bevatten van alle zakelijke transacties met de bedrijfsauto of het poolvoertuig

Om aan deze eisen te voldoen, heeft fleetster een PDF-export gemaakt die door middel van een digitale handtekening tegen herbewerking beschermt. fleetster gebruikt hiervoor een p12 Certificaat

Bovendien genereert het fleetstersysteem een foutmelding als de informatie voor een zakenreis of gemengde reis (zakenpartner, bedrijf, reden van de reis) niet volledig is ingevoerd

Bestuurders worden ook op de hoogte gebracht - zoals hier op de foto te zien is - om volledigheid en regelmatigheid te garanderen

Volledigheid, directheid en regelmatigheid
Volledigheid, directheid en regelmatigheid

7. Bewaring en archivering van logboekgegevens

Bijgevolg moeten alle in het systeem gegenereerde gegevens worden bewaard gedurende de gespecificeerde duur van de bewaringstermijn overeenkomstig de fiscale verplichtingen en moeten zij in geval van nood kunnen worden teruggehaald

fleetster bewaart alle rittenboeken op Duitse servers gedurende 10 jaar - en neemt daarmee de wettelijke bewaarplicht op zich. Gegevens worden nooit overgedragen of doorgegeven aan andere landen

Elektronisch logboek van fleetster - fiscaal in orde en rechtszeker

Het automatisch registrerende logboek van fleetster bevrijdt u van het dagelijkse papierwerk. OBD plug of CarSharing Kit stuurt alle voertuiginformatie via on-board diagnostics of direct via de voertuigelektronica naar het fleetster systeem

Met de invoering van het elektronische bestuurderslogboek hoeven systeembeheerders niet langer achter oningevulde bestuurderslogboeken aan te jagen, maar kunnen ze alles centraal online of op hun mobiele telefoon opvragen

fleetster elektronisch logboek
fleetster elektronisch logboek