Man meldt schade

Schadebeheer in het wagenpark - Hier moet je op letten!

17. apr. 2023 | Door Malena Gärtner

Succesvol en kostenbewust wagenparkschadebeheer stelt hoge eisen aan elke wagenparkbeheerder, dus het is belangrijk om precies te weten wat er moet gebeuren in geval van schade.

Wat is vlootschadebeheer?

Effectief schadebeheer aan wagenparken kan helpen de bedrijfskosten te verlagen, de productiviteit te verhogen en de veiligheid van bestuurders en andere weggebruikers te verbeteren.

Vlootschadebeheer begint meestal met het voorkomen van ongevallen en schade, inclusief maatregelen zoals het controleren van rijgedrag, het trainen van chauffeurs in veilig rijden en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan voertuigen om ervoor te zorgen dat ze in goede staat verkeren.

Als er toch een ongeluk of schade gebeurt, is het belangrijk om snel te handelen om de kosten te minimaliseren en stilstand te beperken. Vlootschadebeheer houdt daarom in dat er snel wordt gereageerd op schade, dat de schade wordt beoordeeld, dat er wordt gecommuniceerd met de betrokken partijen en dat de reparatie of vervanging van de beschadigde voertuigen wordt georganiseerd.

Vrouw en man bij een auto
Vrouw en man bij een auto

Welke uitdagingen stelt schadebeheer aan wagenparkbeheerders?

Vlootschadebeheer stelt de vlootmanager voor verschillende uitdagingen, waaronder:

 1. Kostenbeheer: schade aan voertuigen kan erg duur zijn, vooral als het resulteert in autopech. Daarom moet de wagenparkbeheerder de schadekosten kunnen beheersen en minimaliseren om de winstgevendheid van het wagenpark te behouden.
 2. Tijdmanagement: Schade aan voertuigen kan leiden tot stilstand die de productiviteit en efficiëntie van het wagenpark kan beïnvloeden. De wagenparkbeheerder moet dus snel kunnen reageren en de reparatie of vervanging van beschadigde voertuigen kunnen regelen om stilstand tot een minimum te beperken.
 3. Risicobeheer: schade aan voertuigen kan ook het risico op letsel of ongevallen verhogen, dus de wagenparkbeheerder moet in staat zijn om risico's te identificeren en te minimaliseren om de veiligheid van bestuurders en andere weggebruikers te garanderen.
 4. Gegevensbeheer: schadebeheer aan wagenparken vereist het verzamelen en beheren van ongevallen- en schadegegevens, dus de wagenparkbeheerder moet deze gegevens kunnen analyseren om trends en patronen te identificeren die toekomstige schade kunnen helpen voorkomen.
 5. Communicatie: schadebeheer aan wagenparken vereist duidelijke en effectieve communicatie met de betrokken partijen, waaronder bestuurders, verzekeringsmaatschappijen en reparatiebedrijven. De wagenparkbeheerder moet dus effectief kunnen communiceren om ervoor te zorgen dat claims snel en efficiënt worden afgehandeld.

Schaderegeling stap voor stap uitgelegd:

De afhandeling van een vlootschade kan variëren afhankelijk van het type en de ernst van de schade, maar in het algemeen zijn er enkele stappen die meestal worden gevolgd:

 1. Ongevallen- of schaderapport: bij een ongeval of schade moet de bestuurder onmiddellijk de vlootmanager of een aangewezen persoon op de hoogte brengen. er moet een schaderapport worden ingevuld en doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij.
 2. Schadebeoordeling: De schade wordt vastgesteld door een expert of een verzekeringsagent om de omvang van de schade te bepalen.
 3. Schaderegeling: de verzekeraar van de vloot en, indien van toepassing, de verzekeraars van andere betrokken partijen de claim regelen en de kosten van reparatie, vervanging of schadeloosstelling voor de schade bepalen.
 4. Reparatie en follow-up: Als het beschadigde voertuig kan worden gerepareerd, wordt het in de werkplaats gerepareerd. Als het voertuig niet kan worden gerepareerd of als de schade te groot is, wordt het voertuig vervangen. Na de reparatie wordt een inspectie uitgevoerd om te controleren of het voertuig volledig is gerepareerd en weer volledig operationeel is.
 5. Documentatie: Alle stappen van het claimproces moeten worden gedocumenteerd, inclusief kennisgeving van de claim, registratie van de claim, afhandeling van de claim, reparatie of vervanging van het voertuig en nacontrole.
 6. Analyse en preventie: De vlootmanager moet de verwerking van claims analyseren om trends en patronen te identificeren en indien nodig actie ondernemen om toekomstige claims te voorkomen.

Het is belangrijk dat claims snel en effectief worden afgehandeld om stilstand en kosten te minimaliseren, en duidelijke communicatie met alle betrokken partijen is essentieel.

Digitaal schadebeheer

Het gebruik van digitale schadebeheersoftware voor wagenparken kan de afhandeling van schade veel eenvoudiger en beter maken. Hier volgen enkele voordelen die digitale schadebeheersoftware kan bieden:

 1. Snelle claimmelding: met digitale software voor schadebeheer kunnen bestuurders ongevallen of schade snel en eenvoudig melden. De software kan automatisch alle benodigde informatie verzamelen en doorsturen naar de wagenparkbeheerder of de verantwoordelijke persoon.
 2. Automatische schaderegistratie: software voor digitaal schadebeheer kan beelden van de schade vastleggen, waardoor de omvang van de schade snel kan worden bepaald.
 3. Efficiënte schadeafhandeling: Digitale software voor schadebeheer kan het schadeproces automatiseren en versnellen door schademeldingen naar verzekeraars te sturen en de voortgang van de schadeafhandeling te bewaken.
 4. Reparatiebeheer: digitale software voor schadebeheer kan de reparatie van beschadigde voertuigen automatisch plannen en coördineren.
 5. Documentatie: digitale software voor schadebeheer kan alle stappen van het schadeproces automatisch documenteren en archiveren, inclusief schaderapportage, intake van claims, schaderegeling, reparatie en follow-up.

Door gebruik te maken van digitale software voor schadebeheer kunnen wagenparkbeheerders tijd en middelen besparen, claims sneller verwerken en de winstgevendheid van het wagenpark verbeteren.

App voor schadebeheer
App voor schadebeheer

De schadebeheer-app

Met een schadebeheer-app kunnen bestuurders snel en eenvoudig schade melden.

Voor succesvol wagenparkschadebeheer moet u onmiddellijk op de hoogte worden gebracht zodra er schade wordt geconstateerd aan een van de voertuigen. U moet op de hoogte zijn, of het nu gaat om vuile stoelhoezen of een ontbrekend lampje. Alleen dan is goed schadebeheer KFZ mogelijk. Niet alle bestuurders melden zich echter onmiddellijk en betrouwbaar.

Om het schadebeheer van het wagenpark te verbeteren, hebben we een schadebeheer-app ontwikkeld die het voor bestuurders eenvoudiger maakt om schade te registreren en die de betrouwbaarheid van de rapportage aanzienlijk verbetert. De schadebeheer-app is eenvoudig. Net als het programma kunnen bestuurders de schade melden, beschrijven of foto's uploaden. Het documenteren van de defecten aan het voertuig neemt slechts een paar klikken in beslag. Als de schade al is gemeld, is deze in één oogopslag zichtbaar.

De informatie wordt onmiddellijk doorgestuurd naar u, de wagenparkbeheerder, zodat u tijdens de schadeafhandeling prioriteit kunt geven aan defecten, snel vervangende onderdelen kunt bestellen bij de reparatiewerkplaats en stilstand kunt beperken. Zodra de schade is afgehandeld, verdwijnt de schade uit de app.

App voor schadebeheer
App voor schadebeheer