Vergunning voor personenvervoer

Vergunning voor personenvervoer

16. mei 2021 | Door Tim Ruhoff

Voor het commercieel vervoer van passagiers is het verplicht dat de chauffeur een vergunning voor personenvervoer heeft. Welke soorten vergunningen voor personenvervoer er zijn, wie ze nodig heeft en wat ze kosten, wordt hieronder besproken

Rechtsgrondslag voor de vergunning voor het personenvervoer

Volgens § 48 van de rijbewijzenverordening (FeV) is voor het bedrijfsmatig vervoer van personen een rijbewijs voor personenvervoer vereist. Volgens de wet op het personenvervoer (PBefG) vallen hieronder: -taxichauffeurs -ambulancechauffeurs -autochauffeurs in geregelde dienst of in de toeristische sector -chauffeurs van huurauto's en limousines die tegen betaling werken -chauffeurs voor het vervoer van gehandicapten en schoolkinderen -chauffeurs die personen vervoeren in het kader van vrijwilligerswerk Wie niet in het bezit is van een rijbewijs voor personenvervoer en desondanks bedrijfsmatig personen vervoert, begaat een administratieve overtreding. De hoogte van de boete bedraagt 75 euro en een strafpunt in Flensburg. Deze sanctie dreigt ook voor de eigenaar van het voertuig indien hij zijn voertuig laat gebruiken door een persoon zonder geldig rijbewijs voor personenvervoer

Rechtsgrondslag voor de vergunning voor het personenvervoer
Rechtsgrondslag voor de vergunning voor het personenvervoer

Soorten vergunningen voor personenvervoer

Bij het rijbewijs voor personenvervoer (P-rijbewijs) wordt onderscheid gemaakt tussen een groot en een klein P-rijbewijs. Het kleine rijbewijs is voldoende voor chauffeurs van ziekenauto's of huurauto's. Taxichauffeurs daarentegen hebben het grote rijbewijs nodig, vandaar dat het in de volksmond ook wel taxivergunning wordt genoemd. De grote en kleine rijbewijzen voor personenvervoer verschillen in omvang en in de eisen die aan de plaatselijke kennistoets worden gesteld. Deze zijn voor het grote rijbewijs aanmerkelijk complexer. Het rijbewijs wordt afgegeven voor vijf jaar. De termijn voor afgifte kan oplopen tot acht weken

Vanaf wanneer zijn vergunningen voor personenvervoer vereist?

Een rijbewijs P kan worden verkregen vanaf de leeftijd van 21. Als het rijbewijs vereist is op het gebied van ambulancevervoer, is de minimumleeftijd 19. Het rijbewijs is belangrijk voor chauffeurs die commercieel personen vervoeren. Als een persoon bijvoorbeeld een lift geeft aan een andere persoon via een ride-sharing bureau, is dit geen commerciële activiteit en is er geen rijbewijs vereist. Mensen die in het bezit zijn van een rijbewijs voor buschauffeurs van rijbewijsklasse D of D1 hebben ook geen rijbewijs nodig. Ambulancechauffeurs van de Duitse strijdkrachten en de civiele bescherming zijn vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een rijbewijs voor personenvervoer

Voorwaarden voor het vervoer van passagiers

Personen die een rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer willen halen, moeten aan bepaalde eisen voldoen. Om een aanvraag in te dienen, moeten zij in het bezit zijn van een in Duitsland erkend rijbewijs of een ander erkend document voor het besturen van een voertuig. Zij moeten ook twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs klasse B en beschikken over een geldige identiteitskaart of paspoort. De vereiste minimumleeftijd is ten minste 21 jaar. Alleen voor ambulancevervoer is deze leeftijd verlaagd tot 19 jaar. Verder is een medisch attest vereist waaruit blijkt dat de betrokkene geestelijk en lichamelijk geschikt is, alsmede een attest van een oogarts. Ook moet een attest van vrijgave door de politie worden overgelegd. Ambulancechauffeurs moeten ook een attest bijvoegen waaruit blijkt dat zij een EHBO-cursus hebben gevolgd. Zoals hierboven reeds is beschreven, moeten taxichauffeurs ook slagen voor een examen inzake hun kennis van de plaatselijke omstandigheden

Aanvraag van het P-certificaat

Een P-rijbewijs moet worden aangevraagd bij de vergunningverlenende instantie in de woonplaats van de bestuurder. Als er meer dan vijf punten in het verkeersregister staan bij de Bundesanstalt für Verkehr in Flensburg, wordt de aanvraag afgewezen. Verder mogen er geen overtredingen zijn met boetes uit de Wet Personenvervoer, dit zou ook tot een afwijzing leiden. De doorlooptijd van de aanvraag is ca. 6-8 weken. Dit geldt ook voor de aanvraag van de verlenging. De bestuurder moet de verlenging dus tijdig indienen voordat de vijf jaar verstrijken

Aanvraag van het P-certificaat
Aanvraag van het P-certificaat

P Schijnbare kosten

De totale kosten van een rijbewijs P kunnen oplopen tot 300 euro. De aanvraag kost tussen de 40 en 60 euro. De prijs van een verklaring van goed gedrag bedraagt 13 euro. Daarnaast bedragen de kosten van de medische verklaring en de gezondheidskeuringen tussen de 80 en 160 euro. Taxichauffeurs die de plaatselijke kennistest moeten afleggen, betalen nog eens 40 tot 60 euro. Wanneer het rijbewijs na vijf jaar wordt verlengd, zijn er opnieuw kosten van ongeveer 200 euro voor het nieuwe rijbewijs

Vlootbeheer

Het wagenparkbeheer moet zeer zorgvuldig controleren of de chauffeurs bevoegd zijn om personen te vervoeren en of de vergunning nog geldig is. Met name bij verlenging na vijf jaar moet erop worden toegezien dat dit tijdig gebeurt, aangezien de verwerkingstijd 6-8 weken kan bedragen. De wagenparkbeheerder kan tijdig aan dergelijke termijnen worden herinnerd met behulp van software voor wagenparkbeheer. Bovendien moet erop worden toegezien dat de chauffeurs zijn geïnstrueerd overeenkomstig de voorschriften ter voorkoming van ongevallen (UVV). Overeenkomstig § 36 DGUV-voorschrift 70 is elke gebruiker van een voertuig verplicht het voertuig vóór vertrek te controleren, bijvoorbeeld door het peil van de koelvloeistof, de brandstof en de motorolie te controleren of na te gaan of de verlichting goed werkt. Ook moet worden nagegaan of er een gevarendriehoek, een waarschuwingsvest en de verbanddoos in het voertuig aanwezig zijn

Conclusie

Wie beroepsmatig personen vervoert, ontkomt er niet aan een vergunning voor personenvervoer aan te vragen. Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, dreigt het gevaar van zware boetes. Aangezien naast kennis ook verklaringen van geschiktheid voor de gezondheid en andere officiële documenten moeten worden overgelegd, is het raadzaam tijdig aan de eisen voor de P-vergunning te voldoen