/images/dp11egz7/production/7010c247d9bb1b2fc30299d26f6d6f494df9cc66-1920x350.png

Wat is CarSharing?

23. mrt. 2021 | Door Tim Ruhoff

De Duitse wetgever verstaat onder autodelen het georganiseerd delen van een of meer auto's op basis van toestemming. In tegenstelling tot traditionele autoverhuur, kunt u met autodelen auto's huren voor korte perioden - zelfs per minuut. Het gebruik van de auto wordt in rekening gebracht tegen een tijd- of kilometertarief, of gemengde vormen van dergelijke tarieven, met inbegrip van de bedrijfskosten. Het delen van auto's tussen buren en kennissen valt onder particulier autodelen.

Definitie Car-Sharing

De Engelse term car-sharing wordt in de meeste talen en landen gebruikt voor het boeken van voertuigen op een car-sharingplatform. Reeds in 1975 dook de term op in de kop van een artikel in de London Times: "Car Sharing in London Traffic Facilitation Plans". Poolvoertuigen worden ofwel verdeeld in vaste huurparkings in een stad of grote gemeente, ofwel geparkeerd op de openbare weg. Vaste huurstations bevinden zich vaak in gemeentelijke vervoersknooppunten, zoals tramknooppunten, treinstations en bushaltes, waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor de gebruikers. Voorgereserveerde voertuigen worden hoofdzakelijk gebruikt om verder weg gelegen bestemmingen te bereiken vanuit deze hubs. Er zijn verschillende organisatievormen, waarvan sommige gebaseerd zijn op een systeem van autoverhuur.

Het voertuig moet vóór het verstrijken van de gereserveerde tijd op de oorspronkelijke plaats worden teruggebracht. De gebruiker moet vooraf beslissen waar de car sharing operator de auto moet afleveren. Vrij zwevende poolvoertuigen kunnen worden geparkeerd op elke vrije parkeerplaats in een duidelijk afgebakend gebruiksgebied. Autodelen is een instrument voor "gemengde mobiliteit". Het kan en wil het openbaar vervoer niet vervangen. Dit concept is eerder bedoeld voor occasionele ritten of vervoer.

/images/dp11egz7/production/5d5eda1505ab0e9855f53e70e2398c8156afa84d-1280x500.webp
/images/dp11egz7/production/5d5eda1505ab0e9855f53e70e2398c8156afa84d-1280x500.webp

Stationair autodelen

Stationair autodelen is goedkoop en wijdverbreid. In zekere zin is stationair autodelen het archetype van het huidige model voor autodelen. Bij deze optie staan de auto's op vaste parkeerplaatsen en moeten zij daar na de rit worden teruggebracht. Het grootste nadeel van deze vorm van autodelen is al genoemd: het gebrek aan flexibiliteit. Je kunt het huis niet verlaten en een geschikte auto om de hoek vinden, je moet eerst naar het dichtstbijzijnde station. Om deze reden is autodelen via de vaste lijn minder geschikt voor spontane korte uitstapjes.

Stationair autodelen daarentegen is altijd voordelig als u lange afstanden wilt afleggen over een langere periode. Veel aanbieders rekenen aparte tarieven voor tijd en kilometers. Bij Stadtmobil Stuttgart, bijvoorbeeld, kost een auto van klasse A overdag € 1,55 per uur, en het tarief per kilometer is € 0,21 (tot 100 kilometer). Dit betekent dat de prijs redelijk blijft, zelfs als u uw auto lange tijd laat staan zonder uw reservering af te ronden. Anderzijds zijn er free-float providers die per minuut aanrekenen. Dit kan al snel duur worden als u het bedrijfsterrein verlaat en daardoor uw boeking niet kunt voltooien.

Een ander voordeel van stationair Car-Sharing is de spreiding. Terwijl vrij zwevende aanbieders zoals DriveNow en Car2Go bijna altijd in de grote steden te vinden zijn (en zelfs alleen in bepaalde gebieden), zijn er in heel Duitsland - zelfs op het platteland - stationaire exploitanten. Bijgevolg levert deze vorm van autodelen een waardevolle bijdrage tot de verandering van het verkeer, aangezien de toekomstige mobiliteit holistisch moet zijn en niet beperkt mag blijven tot de stadscentra.

Gratis autodelen

Free-floating car sharing is een nieuw marktsegment binnen het traditionele autodelen. Met dit soort systeem kunnen gebruikers op elk moment en binnen een bepaald gebied een auto reserveren. Deze vorm van autodelen bestaat momenteel in ongeveer 34 steden in negen landen, in steden met zeer uiteenlopende demografische kenmerken en stedelijke vormen.

Gedeelde poolvoertuigen zouden deel kunnen uitmaken van nieuwe mobiliteitsdiensten die inter- en multimodaal reizen bevorderen en een essentieel onderdeel kunnen vormen van energie- en klimaatstrategieën in de vervoerssector. Empirische gegevens over het gebruik van free floating car sharing zijn echter meestal niet beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. Daartoe moeten nieuwe gegevensverzamelingsmethoden worden ontwikkeld om het effect van carpoolregelingen te beoordelen.

De leden van de regeling hebben toegang tot een vloot van voertuigen die zij kunnen huren wanneer zij die nodig hebben. Het tarief is gebaseerd op de huurtijd in uren of minuten en dekt de verzekering, het onderhoud, de brandstof en vaak ook de parkeerkosten. In de nieuwere iteraties, die free-floating car sharing worden genoemd, hebben de voertuigen geen parkeerplaats maar kunnen ze overal worden geparkeerd in het werkgebied van een stad, dat tot 100 km2 groot kan zijn. Aangezien auto's niet hoeven te worden teruggebracht naar hun vertrekpunt om een huur af te ronden, wordt deze dienst ook wel one-way car sharing genoemd.

De ideeën voor een tweede generatie open eenrichtingsautodelen dateren al uit de jaren negentig. De eerste proefprojecten zijn begin jaren 2000 uitgevoerd. De eerste aanbieder van autodelen in één richting was Daimler Inc via zijn dochteronderneming car2go. In 2008 startte car2go een proefprogramma in Ulm, waarbij een vloot van 200 Smart ForTwo's met dieselmotor ter beschikking werd gesteld aan de inwoners van Ulm. De voertuigen kunnen overal in het verzorgingsgebied, dat het grootste deel van het stadscentrum omvatte, worden opgehaald of afgezet. De dienst maakt gebruik van GPS-technologie om de locatie van elke auto te volgen.

Carpoolen als werknemersvoordeel

Corporate car sharing of car pooling betekent dat werknemers van een bedrijf een gemeenschappelijke pool van bedrijfsauto's delen en deze auto's regelmatig gebruiken. Corporate car sharing is vergelijkbaar met openbaar autodelen: de voertuigen worden door de werknemers gereserveerd voor meerdere of slechts één ritten gedurende een bepaalde periode en worden na de rit geparkeerd op het parkeerterrein van het bedrijf of voor hun eigen deur. Om het delen van bedrijfsauto's in het wagenpark überhaupt te kunnen aanbieden, moet vooraf een kaderovereenkomst worden gesloten waarin de algemene voorwaarden worden vastgelegd. Alleen dan kunnen werknemers van het bedrijf zelfstandig gebruik maken van Car-Sharing. Als er een beloningsbeleid voor werknemers bestaat, is het belangrijk dat het wordt nageleefd.

Carpoolen voor bedrijven is bijzonder voordelig voor een onderneming als het eigen wagenpark zelden wordt gebruikt en de kosten voor het eigen wagenpark en het beheer hoger zijn dan de totale kosten die met carpoolen gepaard gaan. Corporate car sharing biedt een duurzame en flexibele mobiliteitsoplossing voor uw bedrijfsvoering. Maar voordat u bedrijfsauto's gaat delen in uw bedrijf, moet u precies weten hoe druk uw wagenpark is. Carpoolen voor bedrijven biedt vele voordelen - wij hebben de belangrijkste op een rijtje gezet.

Veel bedrijfsvoertuigen worden inefficiënt gebruikt. Met corporate car sharing kunt u uw wagenpark optimaal benutten om het totale aantal auto's en de leasekosten te verminderen. Corporate car sharing bevordert duurzame bedrijfsmobiliteit. In plaats van bedrijfswagens kunt u in veel gevallen het wagenpark van uw bedrijf verkleinen door gebruik te maken van poolvoertuigen en zo de CO2-uitstoot te verminderen.

De auto van de zaak wordt in veel bedrijfstakken nog steeds gezien als statussymbool, maar vooral jonge bedrijven richten zich op flexibele mobiliteit waar niet alleen een werknemer van het bedrijf, maar in het beste geval het hele bedrijf van profiteert. Eén ding is zeker: helemaal van mobiliteit afzien is geen optie. De poolauto is dus voor veel werknemers een succesvol alternatief.

/images/dp11egz7/production/96fb28bf78e863cf9a9669caef78ae505d1ba3d0-1280x500.webp
/images/dp11egz7/production/96fb28bf78e863cf9a9669caef78ae505d1ba3d0-1280x500.webp

Privates Carsharing

De term privé autodelen verwijst naar het delen van een voertuig of voertuigen waarbij de eigenaar zijn voertuig voor een beperkte tijd uitleent aan anderen. Dit concept wordt ook buurtautodelen, particulier autodelen of peer-to-peer autodelen genoemd.

Privé-autodelen kan worden gezien als een speciale vorm van het reserveren van voertuigen, waarbij de deelnemers een privé-contract sluiten voor het gedeelde gebruik van een of meer voertuigen. In dit geval wordt autodelen privé uitgevoerd - meestal door een kleine groep bekende personen. Particulier autodelen kan echter ook professioneel worden geregeld door een exploitant via car sharing software, die zorgt voor het boekings- en factureringssysteem.

Om dit model van autodelen wettelijk te ondersteunen, biedt de Verkehrsklub in Duitsland bijvoorbeeld een contract voor een buurtauto aan. Daarnaast zijn er ook verschillende aanbieders van geschikte autoverzekeringen. Afhankelijk van de systeemaanbieder, zijn er verschillende modellen van auto- en schadeverzekering. De gewone autoverzekering van de auto-eigenaar dekt meestal niet de volledige schade als de eigenaar zijn auto overdraagt aan een persoon die niet in de verzekeringspolis is vermeld. In geval van een schadegeval kan de gewone verzekeringsmaatschappij weigeren uit te betalen indien blijkt dat de polisvoorwaarden zijn geschonden.

Gecombineerde CarSharing aanbiedingen

Car sharing-combi-aanbiedingen combineren de voordelen van vaste aanbiedingen met gratis aanbiedingen voor de volledige car sharing-vloot bij één leverancier en in één tariefsysteem. Klanten kunnen voor elk doel het passende type aanbod kiezen zonder het systeem te wijzigen. Gecombineerde aanbiedingen van CarSharing kunnen zo de voordelen van Car-Sharing voor de klanten verder optimaliseren door onnodige autoritten te vermijden.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat stationaire CarSharing-systemen veel meer dan louter vrij zwevende systemen tot een daling van het aantal voertuigen leiden. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat gecombineerde aanbiedingen de resultaten van stationair autodelen kunnen halen en mogelijk zelfs overtreffen.

Het gebruik van de gecombineerde CarSharing-aanbiedingen verschilt van de aanbiedingen van car2go en DriveNow. Het tariefsysteem en het aanbod verkleinen het risico dat vrij zwevende voertuigen alleen worden gebruikt voor korte ritten door de stad, parallel aan het openbaar vervoer. Daarom lijken de gecombineerde voorstellen een goede manier om het vrij zwevende bedrijf verder in het ecologische netwerk te integreren.

De dienstverleners "book-n-drive" en "stadtmobil Rhein-Neckar" hebben een positief saldo voor hun gecombineerde aanbiedingen: De klantenbeoordelingen zijn zeer positief voor zowel projecten als bestellingen. Beide aanbieders hebben er dus evenveel vertrouwen in dat het gecombineerde Car-Sharing de testfase reeds heeft doorstaan.

/images/dp11egz7/production/a4ba20caaa3e7a74c17b2378bffd9b3d224e665e-1280x500.webp
/images/dp11egz7/production/a4ba20caaa3e7a74c17b2378bffd9b3d224e665e-1280x500.webp

Onderscheid tussen peer-to-peer en RideSharing

De boeking van voertuigen kan plaatsvinden tussen verschillende actoren. Bijvoorbeeld tussen bedrijven en particulieren ("B2C"), een bedrijf en andere bedrijven ("B2B") of tussen particulieren. In een peer-to-peer car sharing platform delen individuen voertuigen met behulp van peer-to-peer car sharing software. Individuen treden ofwel op als aanbieders ("peer-to-peer providers") of als gebruikers ("peer-to-peer consumenten") van de hulpbron. De aard en de oriëntatie van de tussenpersonen kunnen echter sterk uiteenlopen.

RideSharing is het gemeenschappelijk gebruik van een voertuig om mensen van de ene plaats naar de andere te vervoeren. Dit omvat zowel een klassieke privé-autorit met vrienden, kennissen of collega's op het werk, als het boeken van een reis via een professioneel agentschap. In het laatste geval wordt een onderscheid gemaakt tussen traditionele stationaire autodeelagentschappen en online-autodeelagentschappen. Hier kan bijvoorbeeld een chauffeur die nog vrije plaatsen in de auto heeft voor zijn route, zijn rit aanbieden als een ride-sharing mogelijkheid. Deze kan op zijn beurt tegen betaling worden geboekt door mensen die dezelfde route moeten afleggen.

Ontwikkeling en trends

Autodelen maakt deel uit van een bredere trend van collaboratieve mobiliteit. Op die manier kunt u de auto van tijd tot tijd gebruiken of toegang krijgen tot voertuigen van verschillende merken. De belangstelling voor autodelen neemt toe, waardoor de laatste jaren verschillende trends zijn ontstaan. Car-Sharing bestaat reeds op 773 locaties in Duitsland, en het aantal groeit gestaag. In de afgelopen 3 jaar is het aantal aanbieders met 55% gestegen. In heel Duitsland hebben Car-Sharing gebruikers al toegang tot meer dan 26.000 voertuigen voor meer dan 2,33 miljoen geregistreerde klanten.

/images/dp11egz7/production/36b13b70acc1948f6fd4c098a67aef0300a2b64d-1280x500.webp
/images/dp11egz7/production/36b13b70acc1948f6fd4c098a67aef0300a2b64d-1280x500.webp