Hero Background

Software voor Schadebeheer

In geval van een claim moeten alle processen in detail worden beschreven. fleetster biedt een vereenvoudiging van het proces.

Software voor schadebeheer

Waarom is schadebeheer belangrijk?

Alle betrokken partijen willen en moeten weten wat de huidige status is van alle voertuigen, wie welke schade heeft veroorzaakt en welke schade reeds is hersteld. Vooral omdat voertuigen zeer kostbaar zijn en een bedrijf kunnen ruïneren, moet schade tot in de kleinste details worden gedocumenteerd

Ongeluk in uw wagenpark. En nu?

Voor een vlotte afhandeling van een schadegeval moet altijd een adequaat schadeteam beschikbaar zijn. Alle informatie in de ongevalsmeldingen aan de verzekeraar wordt geregistreerd en dienovereenkomstig door de verzekeraar verwerkt tot de afhandeling van het desbetreffende geval. Zelfs in het geval van een zelf veroorzaakte schade krijgt de gebruiker een gratis huurauto ter beschikking gesteld. Een van de belangrijkste punten bij een georganiseerde afhandeling van een schadegeval in het kader van fleetmanagement is de efficiënte informatiestroom. Iedereen moet op de hoogte zijn van wat er met een bepaald voertuig is gebeurd, wie verantwoordelijk is voor de schade en wat de status van het schadeherstel is. Dit proces in het wagenpark met de gedetailleerde documentatie van wat er is gebeurd, is enorm belangrijk, aangezien voertuigen voor veel bedrijven een grote financiële uitdaging vormen.

Schade aan de vloot. En nu?
Schade aan de vloot. En nu?

De belangrijkste punten van de schaderegeling in het overzicht

Incident opname

Incident opname

Indien bij een ongeval schade ontstaat, moet de schade rechtstreeks door de aansprakelijke partij in detail worden geregistreerd. Alle in dit verband verstrekte informatie dient voor de afwikkeling van de schade.

Kennisgeving van de vordering aan de verzekeraar

Kennisgeving van de vordering aan de verzekeraar

De details van het ongeval die door de betrokkenen bij het ongeval zijn opgetekend, worden aan de betrokken verzekeraars meegedeeld, waarna een controle van de dekking en een uitwisseling van informatie tussen de betrokken verzekeraars plaatsvindt.

Reparatieverwerking

Reparatieverwerking

Indien er reeds een netwerk van partners bestaat om het schadegeval te behandelen, kan de herstelling van het ongevalvoertuig relatief snel en probleemloos verlopen. De eerste stap is het overeenkomen van een datum voor de herstelling van het voertuig.

Blijf mobiel

Blijf mobiel

De mobiliteit van de bestuurder moet worden gewaarborgd door een vervangend voertuig uit de interne voorraad, in de vorm van een huurauto of via autodelen.

Eindcontroleprocedure

Eindcontroleprocedure

Elke declaratie moet uiteindelijk worden gecontroleerd, met inbegrip van de controle van ramingen en facturen. De controleprocedure moet een gestandaardiseerd proces zijn waarbij alle afdelingen betrokken zijn en dat met de betrokken bestuurder wordt gecommuniceerd.

fleetster - De oplossing voor Schadebeheer

Om op een redelijke manier voor het wagenpark te zorgen, heeft het hele proces in het wagenpark een nieuwe editie nodig met betrekking tot een optimaal schadebeheer

De gebruiker van het voertuig wordt in de gelegenheid gesteld de bestaande schade zelf te inspecteren. De schade wordt door middel van foto's gedocumenteerd en gedigitaliseerd. Op deze manier kan de schade in de toekomst duidelijk aan een voertuig worden toegewezen. Vergissingen of verwisselingen kunnen zo zoveel mogelijk worden uitgesloten. Het fotomateriaal en de documentatie van de schade worden ter beschikking gesteld van de wagenparkbeheerder, die een overzicht heeft over alle processen en het gehele wagenpark. In het kader van het wagenparkbeheer beslist hij dan op basis van de beschikbare informatie of en welke maatregelen moeten worden genomen. Belangrijk is dat in ieder geval elk schadegeval eerst wordt gedocumenteerd voor de verdere verwerking in het wagenpark.

fleetster - De oplossing voor schadebeheer
fleetster - De oplossing voor schadebeheer