Hero Background

Software voor schadebeheer

Schadegevallen in uw wagenpark - Met de fleetster software voor schadebeheer handelt u elke schadeclaim eenvoudig en stap voor stap af.

Schadebeheer fleetster

De belangrijkste punten van de schaderegeling in het overzicht

Registratie van incidenten

Registratie van incidenten

Als er schade optreedt bij een ongeval, moet de schadeclaim rechtstreeks door de verantwoordelijke partij gedetailleerd worden geregistreerd. Alle informatie die in deze context wordt verstrekt, dient om de schadeclaim af te wikkelen.

Schademelding aan de verzekeraar

Schademelding aan de verzekeraar

De details van het ongeval die door de betrokkenen bij het ongeval zijn vastgelegd, worden doorgegeven aan de relevante verzekeraars, waarna een dekkingscontrole en informatie-uitwisseling tussen de betrokken verzekeraars plaatsvindt.

Reparatieverwerking

Reparatieverwerking

Als er al een netwerk van partners bestaat om de claim af te handelen, kan de reparatie van het ongevalvoertuig relatief snel en probleemloos verlopen. De eerste stap is om een datum af te spreken voor de reparatie van het voertuig.

Blijf mobiel

Blijf mobiel

De mobiliteit van de bestuurder moet worden verzekerd door een vervangwagen uit de interne voorraad, als huurauto of via autodelen.

Definitieve controleprocedure

Definitieve controleprocedure

Elke claim moet uiteindelijk worden gecontroleerd, inclusief de controle van schattingen en facturen. De controleprocedure moet een gestandaardiseerd proces zijn waarbij alle afdelingen betrokken zijn en dat wordt gecommuniceerd met de relevante bestuurder.

Waarom is schadebeheer belangrijk?

Alle betrokken partijen willen en moeten weten wat de huidige status van alle voertuigen is, wie welke schade heeft veroorzaakt en welke schade al is gerepareerd. Vooral omdat voertuigen erg duur zijn en een bedrijf kunnen ruïneren, moet schade zeer gedetailleerd worden gedocumenteerd.

Ongeluk in uw wagenpark - en nu?

Voor een vlotte afhandeling van een schadeclaim moet er altijd een adequaat schadeteam beschikbaar zijn. Alle informatie in de ongevalsaangiften bij de verzekeraar wordt geregistreerd en dienovereenkomstig verwerkt door de verzekeraar tot de afronding van de betreffende zaak. Zelfs in het geval van zelf veroorzaakte schade krijgt de gebruiker een gratis huurvoertuig ter beschikking gesteld. Een van de belangrijkste punten in een georganiseerde afhandeling van een schadeclaim bij wagenparkbeheer is de efficiënte informatiestroom. Iedereen moet op de hoogte zijn van wat er met een bepaald voertuig is gebeurd, wie verantwoordelijk is voor de schadeclaim en wat de status van het schadeherstel is. Dit proces in het wagenpark met de gedetailleerde documentatie van wat er is gebeurd, is enorm belangrijk, aangezien voertuigen voor veel bedrijven een grote financiële uitdaging vormen.

Schade aan de vloot - en nu?
Schade aan de vloot - en nu?

Service en reparaties in het wagenpark - zo werkt het!

De softwaremodule Service & Reparaties komt enerzijds van pas wanneer voertuigen een onderhoudsbeurt nodig hebben en anderzijds wanneer voertuigen betrokken zijn geweest bij een ongeval en er reparaties moeten worden afgehandeld. Met de module Service en Reparaties van fleetster houdt u alle gegevens gestructureerd en locatiegerelateerd in uw webapplicatie en kunt u de schade- of serviceafhandeling naar wens actief beïnvloeden. fleetster creëert zo een overzicht van service- en reparatieafspraken. Maak nieuwe afspraken en wijs ze toe aan voertuigen en serviceproviders. Wijzig de status van de reparatie of service van Nieuw naar Gepland, naar Verwerken, Afgerond en Betaald. Natuurlijk is er een bijbehorende optie om de afspraken toe te voegen aan een subcategorie, zodat het overzicht voor u nog eenvoudiger wordt.

Service en reparaties als onderdeel van het schadebeheerproces

Ongevallen in het wagenpark zijn onvermijdelijk. Zo'n ongeval gaat gepaard met veel processen die gevolgen hebben voor verschillende partijen, zoals de verzekeringsmaatschappij, de reparateur en de interne controle van het bedrijf.

Door het grote aantal betrokken partijen is het organiseren van de afwikkeling ingewikkeld. Je moet bijvoorbeeld schade melden bij de verzekeringsmaatschappij, experts inhuren, schattingen opvragen en een reparatie organiseren. Daarnaast moet er vaak een vervangend voertuig worden geregeld zodat de werknemer mobiel kan blijven.

fleetster ondersteunt met de service- en reparatiemodule de afhandeling van afspraken en de communicatie met chauffeurs. In de huidige versie maken we het overzicht voor u, in de toekomst moet fleetster ook aanbieders van derden in de software integreren, zodat uw proces maximaal wordt vereenvoudigd.

Service en reparatie
Service en reparatie

fleetster - De oplossing voor schadebeheer

Om op een redelijke manier voor het wagenpark te zorgen, heeft het hele proces in het wagenpark een nieuwe editie nodig met betrekking tot een optimaal schadebeheer

De gebruiker van het voertuig krijgt de mogelijkheid om de bestaande schade zelf te inspecteren. De schade wordt gedocumenteerd en gedigitaliseerd door middel van foto's. Op deze manier kan schade in de toekomst duidelijk worden toegewezen aan een voertuig. Fouten of verwisselingen kunnen zo zoveel mogelijk worden uitgesloten. Het fotomateriaal en de documentatie van de schade worden beschikbaar gesteld aan de wagenparkbeheerder, die een overzicht heeft over alle processen en het volledige wagenpark. In het kader van wagenparkbeheer beslist hij vervolgens op basis van de beschikbare informatie of en welke maatregelen moeten worden geïnitieerd. Het is belangrijk dat in elk geval elk schadegeval eerst wordt gedocumenteerd voor het verdere proces in het wagenpark

fleetster - De oplossing voor schadebeheer
fleetster - De oplossing voor schadebeheer