Hero Background

Enterprise-pakket - Vlootbeheer

De volledige versie van de slimme vlootsoftware van fleetster. Enterprise ondersteunt vlootbeheerders van grote wagenparken en helpt om op de hoogte te blijven

Vloot Software

Enterprise-pakket - Vloot Software

Het beheer van wagenparken, of het nu gaat om personenauto's, vrachtwagens of bedrijfswagens, beperkt zich niet tot de aanschaf van voertuigen. Deadline monitoring, contractbeheer of schadebeheer zijn slechts enkele van de onderwerpen die bij het werk horen. Al deze taken maken het wagenparkbeheer zeer tijdrovend. Bovendien moeten tal van wetten worden nageleefd, zoals de Wegenverkeerswet of de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om de verscheidenheid aan onderwerpen te kunnen afdekken, zijn goed gestructureerde processen in een bedrijf nodig. Vooral bij grote wagenparken is het moeilijk om het overzicht te bewaren. fleetster biedt hulp voor elke wagenparkbeheerder via de fleetmanagementsoftware Zo wordt voor elk voertuig een digitaal voertuigdossier aangemaakt, dat alle stamgegevens bevat zoals kilometerstand, voertuigtype, maar ook de voertuigcontracten. Het maakt niet uit of het om een huur-, service- of leasingcontract gaat.

De gegevens van elk voertuig en elke bestuurder worden veilig opgeslagen in een cloud. Dit betekent enerzijds dat er geen opslagruimte wordt verbruikt op de eigen servers van het bedrijf en anderzijds dat de gegevens overal ter wereld kunnen worden bekeken en bewerkt. Alle belangrijke gegevens over het voertuig en de voertuighistorie, zoals reparaties of schade, zijn op één plaats terug te vinden. Dit betekent ook dat er geen documenten verloren gaan of eerst moeten worden opgezocht. Zo zijn alle gegevens voor een zinvolle rapportage snel en gemakkelijk beschikbaar.

Naast de voertuigen slaat de software ook de bestuurders en chauffeursgegevens op, zoals rijbewijs, administratieve overtredingen en veroorzaakte schade. De HR-afdeling heeft zo toegang tot de gegevens en kan bijvoorbeeld nieuwe werknemers invoeren of de nodige contracten inzien voor de berekening van het toegerekende inkomen. Bovendien worden de gegevens op een wettelijk beveiligde manier digitaal gearchiveerd en kunnen ze op elk gewenst moment worden geraadpleegd. Er zijn dus geen bergen papier die kostbare ruimte in de kasten innemen.

Software voor voertuigbeheer
Software voor voertuigbeheer

Vloot Software - Ondernemingspakket

Verkeersboetes

Verkeersboetes

fleetster's Traffic Fine Management wijst waarschuwingen en bekeuringen toe aan uw voertuigen en bestuurders

Service & Reparaties

Service & Reparaties

Informeer uw chauffeurs over komende serviceafspraken en reparaties en wijs de voertuigen dienovereenkomstig toe

Leasing Controle

Leasing Controle

Wij houden het aantal afgelegde kilometers van uw voertuigen in de gaten en waarschuwen als bepaalde limieten worden overschreden

Totale Eigendomskosten

Totale Eigendomskosten

Het volledige overzicht van de vlootkosten - eenvoudig gestructureerd en begrijpelijk

Melding

Melding

Automatische rapporten in een adequaat ontwerp, die kunnen worden doorgestuurd naar de respectieve verantwoordelijke persoon

Levenscyclus van het voertuig

Levenscyclus van het voertuig

Volg de levenscyclus van uw voertuig van aankoop tot verkoop

OCR-facturen, Boetes en Ontvangstbewijzen

OCR-facturen, Boetes en Ontvangstbewijzen

Automatische herkenning van geüploade documentinformatie zoals kosten en factuuritems

Vloot Dashboard

Vloot Dashboard

De hele vloot in één oogopslag - alles wat u moet weten op één plek

Integratie van benzinekaartleveranciers

Integratie van benzinekaartleveranciers

Wij integreren de grootste Duitse tankkaartleveranciers en bieden automatische rapportage via hun API's

Fleet Management Software van fleetster

Een software voor wagenparkbeheer biedt talrijke functies om een wagenpark op een kostenbewuste en efficiënte manier te controleren, te organiseren en te beheren. De software voor wagenparkbeheer kan worden toegepast op alle soorten voertuigen en verschillende organisatiestructuren, ongeacht of het om een bedrijfsvoertuig, een poolvoertuig of een kortetermijnverhuur gaat. Bovendien is niet alleen het beheer van het eigen wagenpark mogelijk, maar ook dat van wagenparken van klanten

Fleet software van fleetster
Fleet software van fleetster

Kostenbeheersing en tijdsbesparing

De gegevens en kosten van elk voertuig worden transparant opgeslagen en kunnen door alle met wagenparkbeheer belaste personen worden ingezien en bewerkt. Tegelijkertijd worden de kosten en contracten duidelijk aan elk voertuig toegewezen. Zo is in één oogopslag duidelijk wanneer contracten aflopen en wanneer het bedrijf moet reageren. Bovendien kunnen de gegevens voor analyse uit het systeem worden gehaald. Met slechts enkele muisklikken kunnen kostenveroorzakers worden geïdentificeerd en passende maatregelen worden genomen om de kosten te verlagen. Ook het besparingspotentieel wordt transparant door een volledige kostencontrole.

Aangezien de gegevens ook kunnen worden ingezien door bijvoorbeeld de financiële boekhouding, kan de afdeling ze rechtstreeks uit het systeem halen voor verdere verwerking. Processen worden dus aanzienlijk gestroomlijnd en sneller door de efficiëntere uitwisseling van informatie, wat kostbare tijd bespaart die op zijn beurt kan worden gebruikt voor andere activiteiten. Bovendien voert de fleet management software ook een plausibiliteitscontrole uit om kostenuitschieters of discrepanties aan het licht te brengen die over het hoofd worden gezien in de drukte van de dagelijkse gang van zaken.

De wagenparksoftware heeft een interfaceverbinding met vele soorten systemen, zoals SAP, Datev of brandstofkaartsystemen. Zo kunnen bijvoorbeeld brandstofkaartafschriften of reparatiefacturen naar het systeem worden overgebracht, dat ze vervolgens automatisch aan de voertuigen toekent.

Voertuig informatie
Voertuig informatie

Termijnbewaking en schadebeheer

Het opvolgen van afspraken is een tijdrovende taak in wagenparkbeheer. In de loop van de levenscyclus van een voertuig moeten onderhoudsafspraken, afspraken voor algemene inspecties, rijbewijscontroles, enz. worden nageleefd. Het bijhouden van deze afspraken is niet alleen moeilijk; gemiste afspraken kunnen ook duur zijn. De software heeft een herinneringsfunctie die de gebruiker in het systeem, per e-mail of via mobiele telefoon op de hoogte brengt van de vervaldatum. De nageleefde afspraken kunnen vervolgens op een audit-proof manier als nagekomen worden geverifieerd.

Met behulp van de software is het ook mogelijk om werkplaatsen, schades en reparaties te beheren. Zo is het mogelijk om reparatie- of onderhoudsafspraken te coördineren via het programma.

Termijnbewaking en schadebeheer
Termijnbewaking en schadebeheer

Verplichtingen van de houder en gegevensbescherming

Voldoen aan de wettelijke eisen is niet altijd gemakkelijk, aangezien de basisprincipes voortdurend veranderen en bovendien gepaard gaan met hoge wettelijke boetes. Om de gegevens snel en op een juridisch veilige manier te registreren, worden de nodige maskers in de software opgeslagen. Bovendien kunnen ook formulieren aan het systeem worden toegevoegd.

Bovendien wordt de wagenparkbeheerder herinnerd aan zijn verplichtingen als eigenaar, zoals de reguliere rijbewijscontrole. Daarnaast herinnert de software de bestuurder er automatisch aan wanneer de controle moet plaatsvinden. Tegelijkertijd kan de controle op een wettelijk verantwoorde manier in het systeem worden gedocumenteerd. En het grote voordeel is dat alles elektronisch kan dankzij digitalisering en de mogelijkheden van apps, zodat bestuurder en wagenparkbeheerder niet op dezelfde plek hoeven te zijn en een tijdrovende afstemming van afspraken niet nodig is.

_

De machtigingsstructuur maakt ook toegang en aansluiting voor externe dienstverleners mogelijk, wat de workflows en communicatieprocessen optimaliseert

Conclusie - Fleet management software van fleetster als oplossing voor uw wagenpark

De software voor wagenparkbeheer van Fleetster biedt een oplossing op maat voor elk bedrijf en zijn behoeften. De gebruiker heeft dus de grootst mogelijke flexibiliteit om zijn voertuigbeheer in de software te implementeren. Een hoge kwaliteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd en de kosten worden met weinig moeite onder controle gehouden. Alle gegevens en documenten, evenals de kosten voor het voertuig, worden transparant weergegeven in het systeem, wat kostbare werktijd bespaart. Bovendien maakt de cloud-oplossing het mogelijk om overal ter wereld en op elk gewenst moment in het systeem te werken.

Fleet management software van fleetster - het ENTERPRISE-pakket voor fleet management
Fleet management software van fleetster - het ENTERPRISE-pakket voor fleet management