Product Updates

Service Boeking Vervaldatum Uitsluiting

Service Boeking Vervaldatum Uitsluiting

Met de nieuwe functie voor het uitsluiten van het vervallen van dienstboekingen kunnen dienstboekingen nu worden opgenomen of uitgesloten. De admin kan beslissen of dienstboekingen vervallen of niet. Standaard staat het uitsluiten van het vervallen van dienstboekingen op AAN.

Mobiel boekingsproces hergebruikt opties uit het verleden

Mobiel boekingsproces hergebruikt opties uit het verleden

Deze nieuwe functie is vooral nuttig voor gebruikers die regelmatig hetzelfde voertuig naar dezelfde locatie boeken. Bij het maken van een nieuwe boeking worden locatie en voertuig voorgeselecteerd met informatie van de vorige boeking die de gebruiker heeft gemaakt. Dit maakt het boekingsproces gemakkelijker en sneller voor de gebruiker omdat hij niet voor elke nieuwe boeking dezelfde informatie hoeft in te vullen.

Hardwaremijlen op sleutelbeheer

Hardwaremijlen op sleutelbeheer

De admin kan nu in de sectie sleutelbeheer de kilometerstand zien die het hardwareapparaat rapporteert. Hij kan dan kiezen om een boeking met een andere kilometerstand af te sluiten.

UVV-testtimer

UVV-testtimer

Het UVV-gedeelte is uitgebreid met een UVV-testtimer. De testtimer is een nieuwe instelling die beperkt hoe lang een gebruiker over een test kan doen voordat deze automatisch faalt. Dit zal de algehele kwaliteit van het UVV-testgedeelte helpen verbeteren. De test moet binnen een bepaalde tijd worden afgerond, anders faalt de gebruiker en moet hij een nieuwe test beginnen.

Geofence Analyse Export

Geofence Analyse Export

De nieuwe exportfunctie Geofence Analysis maakt een excel-export mogelijk van de geofence-gegevens, inclusief bijvoorbeeld kilometerstand en voertuig, waardoor klanten hun gegevens gedetailleerder kunnen analyseren.

Instelling om elk type boeking te laten overlappen

Instelling om elk type boeking te laten overlappen

Een verbetering staat nu gebruikersoverlap toe voor boekingen, vooral voor dienstboekingen. De nieuwe instelling staat gebruikersoverlap toe in dienst (standaard ingeschakeld), zakelijk (standaard uitgeschakeld) en privé (standaard uitgeschakeld). De beheerder kan beslissen voor welke van deze boekingstypes gebruikersoverlap al dan niet moet worden toegestaan.

Beheer van sleutels op mobiel

Beheer van sleutels op mobiel

Boekingsbeheerders kunnen nu mobiel boekingen starten of beëindigen voor andere gebruikers. Dit maakt een vlotte overdracht van de sleutel bij het voertuig mogelijk, samen met de bestuurder. Dit maakt een controle van het voertuig op schade mogelijk door zowel de sleutelbeheerder als de bestuurder. Bijzonder relevant in verhuurscenario's of autodealers.

Intercom Integratie

Intercom Integratie

Intercom kan worden geïntegreerd met fleetster door een nieuwe kaart op het mobiele startscherm "chat" te creëren en een nieuw tabblad of optie in het scherm om een chat te starten. Zodra de functie actief is, kan de API-integratiesleutel worden opgegeven in het instellingengebied. Hierdoor wordt de intercom-chat geopend met de relevante API-sleutel.

Als onderdeel van de functie werden nieuwe instellingen toegevoegd aan de functie Contacten waarmee beheerders ondersteunings-/feedbackkaarten vanuit het startscherm kunnen in- of uitschakelen.

Instelling om hertoewijzing voor dienstboekingen uit te schakelen

Instelling om hertoewijzing voor dienstboekingen uit te schakelen

Serviceboekingen zijn meestal bedoeld voor een specifiek voertuig en mogen niet opnieuw worden toegewezen. Nu is het mogelijk om de instellingen voor hertoewijzing aan te passen en hertoewijzing van serviceboekingen niet toe te staan.

Schade en diensten in het digitale voertuigdossier

Schade en diensten in het digitale voertuigdossier

In het Digitale voertuigdossier is een nieuwe rubriek onderhoud opgenomen, waarin alle schades en diensten van een voertuig worden belicht. Beheerders kunnen nu eenvoudig zien welke schades en diensten aan een bepaald voertuig zijn toegewezen en actie ondernemen.

Bijgewerkte lijst van eMobility-voertuigen

Bijgewerkte lijst van eMobility-voertuigen

De lijst van erkende elektrische voertuigen is bijgewerkt met nieuwe elektrische voertuigen en fabrikanten. De mogelijkheden van bestaande voertuigen zijn ook bijgewerkt om de werkelijke gebruiksgegevens weer te geven.

Gelokaliseerd adres

Gelokaliseerd adres

Het adresformaat houdt nu rekening met regionale verschillen tussen landen. Dit is vooral belangrijk voor internationale klanten omdat adressen in andere regio's in een andere volgorde staan.

SCIM-integratie

SCIM-integratie

De SCIM integratie helpt om Single Sign-on integraties te verbeteren. Voor systemen zoals Microsoft Azure Active Directory die SCIM integratie toelaten, kan de user provisioning worden afgehandeld door de Active directory. Wanneer een gebruiker wordt toegevoegd aan de centrale bedrijfs-AD zal deze ook worden aangemaakt in fleetster. Op dezelfde manier zal het verwijderen van een gebruiker uit de AD de gebruiker deactiveren op fleetster.

Automatisch detecteren van apparaatoverdracht

Automatisch detecteren van apparaatoverdracht

Het Geotab-apparaat heeft een zeer nauwkeurige VIN-detectie. Wij gebruiken dit om correct te identificeren wanneer een apparaat is geïnstalleerd of overgebracht naar een nieuw voertuig.

Admins kunnen boekingen toewijzen aan elke gebruiker

Admins kunnen boekingen toewijzen aan elke gebruiker

Met deze nieuwe functie krijgen boekingsmanagers meer flexibiliteit. Zij kunnen nu boekingen toewijzen (bewerken) aan inactieve gebruikers of gebruikers die geen auto mogen boeken. Dit is alleen mogelijk voor boekingsmanagers die de webboekingslijst gebruiken. Boekingsmanagers kunnen deze wijziging ook gebruiken om een serviceboeking toe te wijzen aan een gewone gebruiker om de auto naar de werkplaats te rijden.

Geo Fence Analyse filter

Geo Fence Analyse filter

In de geofence-analyselijst werd een nieuw filter ingevoerd voor de duur. Hiermee kan de beheerder filteren op geofence-bezoeken die langer duren dan een bepaalde duur. Nuttig om gevallen van een snelle drive by te vermijden en te focussen op omstandigheden waarin een bezoek plaatsvond binnen de geofence.

Eenzijdige boeking conflictherverdeling

Eenzijdige boeking conflictherverdeling

Er zijn twee nieuwe instellingen toegevoegd om de admin te ondersteunen als zich een conflict tussen boekingen voordoet.

Het systeem kan automatisch boekingen opnieuw toewijzen aan een nieuw voertuig als het huidige voertuig zich niet op de geplande startlocatie van de boeking bevindt. En het systeem kan de gebruiker (en admins) automatisch waarschuwen als het voertuig zich niet meer op de geplande startlocatie van de boeking bevindt.

Verbetering van de contractstructuur

Verbetering van de contractstructuur

We hebben de gegevensstructuur tussen voertuigkosten en de contractkaarten gestandaardiseerd. Verzekeringscomponenten zijn toegevoegd, evenals extra kosten, die in meer detail kunnen worden gedefinieerd. Leasecontracten, kilometerstanden en details van aankoopcontracten zijn zichtbaar en gesynchroniseerd tussen voertuig en contract. Door meer informatie toe te voegen aan de sectie krijgen wagenparkbeheerders een beter en gedetailleerder overzicht van hun contracten en de bijbehorende kosten.

Voertuigdocument voor het boeken van e-mails

Voertuigdocument voor het boeken van e-mails

Het is nu mogelijk om een voertuigdocument als bijlage op te nemen in bevestigingsmails van boekingen. Deze verbetering is toegankelijk in de sectie digitale voertuigdocumenten.

Traka Tap & Go

Sommige gebruikers kunnen nu zonder voorafgaande reservering toegang krijgen tot een voertuig bij de sleutelkast.

Gebruikers die geen boeking hebben en hun pincode invoeren of hun RFID gebruiken, krijgen toegang tot het administratieve paneel. Als ze op een van de sleutels tikken, probeert de sleutelkast een boeking voor de gebruiker te maken. Als dit lukt, mag hij de sleutel ophalen.

Deze verbetering vereist de Tap&Go functie van de onderneming en dat de gebruiker deel uitmaakt van een gebruikersgroep met de Traka Tap&Go toestemming.

Deze verbetering stelt bepaalde gebruikers in staat om direct bij de sleutelkast boekingen te maken en is nuttig voor ad hoc (ongeplande) toegang tot voertuigen. Het wordt vaak gebruikt om de toegang tot sleutels te stroomlijnen zonder dat het gebruik van een smartphone of pc nodig is om een boeking te maken.

Geotab Tap & Go geautomatiseerde terugkeer

Geotab Tap & Go geautomatiseerde terugkeer

Het Tap & Go terugbrengmechanisme is verbeterd. In het verleden werden sommige gebruikers verward met lange en korte tikken. Omdat korte tikken alleen een auto vergrendelen maar geen boeking beëindigen, hebben we een functie toegevoegd die controleert of er lopende Tap & Go-boekingen zijn die de geplande boekingstijd hebben overschreden. Dus als de boeking is overschreden en het voertuig is vergrendeld, wordt de boeking automatisch beëindigd.

Geautomatiseerde kredieten

Geautomatiseerde kredieten

Geautomatiseerd krediet is een nieuwe verbetering die de gebruiker kredieten toekent op basis van bepaalde voorwaarden:

  • Gebruikers belonen voor het terugbrengen van het voertuig met een hoger brandstofpeil dan bij aanvang van de boeking
  • Beloon gebruikers voor het terugbrengen van het voertuig in een aangewezen Geofence

Prestatieverbeteringen in het vlootbeheer

Prestatieverbeteringen in het vlootbeheer

We hebben de laadsnelheid van drie secties verbeterd. De tabellen voor het digitale voertuigdossier, de inkoop en het rijbewijs laden nu sneller, waardoor de gebruiksvriendelijkheid van het fleetster-platform voor onze gebruikers is verbeterd. Het effect is vooral relevant voor zakelijke klanten met duizenden gebruikers.

Snelle factuurverwerking

Snelle factuurverwerking

De factuurverwerking kan nu worden vereenvoudigd. Er is een nieuwe knop opgenomen in de factuurverwerking waarmee u een factuur helemaal naar betaald kunt schuiven, wat tijd bespaart. Of de andere stappen moeten worden overgeslagen of niet, kan de beheerder zelf bepalen.

Trustpilot integratie

Trustpilot integratie

Trustpilot is geïntegreerd met fleetster. De automatische feedbackdienst helpt om de klanttevredenheid te volgen. Het is nu mogelijk om een aangepaste Trustpilot e-mail te sturen naar de mail van bestuurders met de vraag om de dienst te beoordelen. Deze nieuwe integratie kan interessant zijn voor car-sharers om hun prestaties en klanttevredenheid te volgen.

Traka Admin Login

Om in te loggen op het beheerderspaneel was een unieke pin nodig. Het is nu mogelijk voor voertuigbeheerders om met hun persoonlijke pin/RFID in te loggen op het beheerderspaneel.

Verhuur Kaart verbeteringen

Verhuur Kaart verbeteringen

De verhuurkaart is verbeterd en laat nu zien of een voertuig beschikbaar is voor een bepaalde periode. Ook worden de voertuigen gegroepeerd als ze elkaar op de kaart overlappen. De beschikbare voertuigen kunnen dan in een lijst worden bekeken.

Verbeteringen in het scherm Boekingsgegevens

Verbeteringen in het scherm Boekingsgegevens

In het scherm voor lopende boekingen zijn enkele ontwerpwijzigingen aangebracht. De knop Schade toevoegen is verwijderd, terwijl de resterende tijdskaart een nieuw ontwerp heeft gekregen.

Sjabloon voor invoer van brandstof: Deutsche Leasing

Sjabloon voor invoer van brandstof: Deutsche Leasing

Er werd een nieuw sjabloon toegevoegd aan de importsectie voor tanken. Vanaf nu is het sjabloon van Deutsche Leasing ook beschikbaar voor import.

Aanbesteding Versie 3.0

Aanbesteding Versie 3.0

Het inkoopgedeelte is verbeterd door de structuur van de tabel te wijzigen om klanten te helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Leveringsdatum en labels zijn opgenomen, zodat beheerders nu gemakkelijk labels kunnen combineren en erop kunnen filteren.

Ondersteuning van GPS afgeleide Odometer voor GO9 apparaten

Ondersteuning van GPS afgeleide Odometer voor GO9 apparaten

De berekening van de kilometerstand voor klanten met oude auto's of auto's die niet volledig compatibel zijn met de OBD-stekker was in het verleden moeilijk. Dit probleem is gedeeltelijk opgelost door de kilometerstand te berekenen via het apparaat. Het haalt nu de kilometerstand op als onderdeel van de reguliere update-oproep wanneer het voertuig rijdt en we slaan de waarde op in de onbewerkte apparaatstatus, los van de standaard kilometerstand. Op die manier kan de kilometerstand achteraf nauwkeuriger worden berekend.

Commentaarveld voor de taakgebruiker

Commentaarveld voor de taakgebruiker

De nieuwe optie voor gebruikerscommentaar op taken stroomlijnt de communicatie tussen de gebruiker en de admin. Gebruikers kunnen nu commentaar toevoegen aan een taak nadat deze is voltooid. Admins zien dit commentaar in de taakdetails.

Administratieve kennisgeving over service en reparaties

Administratieve kennisgeving over service en reparaties

Geplande services en reparaties stellen de voertuigmanager of de servicemanager nu op de hoogte van de geplande service via een nieuw toegevoegde melding. De manager kan nu via e-mail of pushmelding op de hoogte worden gebracht van komende services.

Verbinding tussen facturen en contracten

Verbinding tussen facturen en contracten

Deze nieuwe functie maakt het nu mogelijk om aan te geven dat een factuur betrekking heeft op een bepaald contract. De factuur kan dan worden gekoppeld aan het contract en creëert een gemakkelijk toegankelijke verbinding tussen beide. Dit helpt beheerders bij het bijhouden van de facturen en de respectieve contracten.

Kostenberekening bestuurderslogboek

Kostenberekening bestuurderslogboek

De berekening van de chauffeurskosten is een nieuwe functie voor de berekening van de werknemersvoordelen. Zij berekent de kosten op basis van de prijsregels van het voertuig en het type gebruik. Zo kunnen de kosten voor elke chauffeurslogboekrit worden berekend.

Instelling voor het melden van schade voor en na de boeking

Instelling voor het melden van schade voor en na de boeking

Dankzij nieuwe instellingen voor de schadefunctie kunnen de beheerders beslissen of een schadebeoordeling moet plaatsvinden aan het begin van de boeking, aan het einde van de boeking, of beide of geen van beide. Welke van deze opties het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden en kan dus individueel door de beheerder worden ingesteld.

Aangepaste rijbewijseigenschappen

Aangepaste rijbewijseigenschappen

Omdat in sommige landen sommige eigenschappen voor het rijbewijs anders kunnen zijn (bijvoorbeeld in de VS, het VK, Canada) is het nu mogelijk voor de beheerder om eigenschappen te verbergen of sommige ervan als optioneel of verplicht te definiëren, afhankelijk van het type rijbewijs en het land.

Optionele Traka RFID-registratie

Optionele Traka RFID-registratie

De beheerder kan nu beslissen of een RFID-registratie verplicht is of niet. Het RFID-proces kan worden gewijzigd in optioneel als sommige gebruikers geen RFID hebben geregistreerd. De stap van de RFID-registratie kan dan worden overgeslagen in het proces.