Product Updates

Commentaarveld voor de taakgebruiker

De nieuwe optie voor gebruikerscommentaar op taken stroomlijnt de communicatie tussen de gebruiker en de admin. Gebruikers kunnen nu commentaar toevoegen aan een taak nadat deze is voltooid. Admins zien dit commentaar in de taakdetails.

Sjabloon voor invoer van brandstof: Deutsche Leasing

Er werd een nieuw sjabloon toegevoegd aan de importsectie voor tanken. Vanaf nu is het sjabloon van Deutsche Leasing ook beschikbaar voor import.

Ondersteuning van GPS afgeleide Odometer voor GO9 apparaten

De berekening van de kilometerstand voor klanten met oude auto's of auto's die niet volledig compatibel zijn met de OBD-stekker was in het verleden moeilijk. Dit probleem is gedeeltelijk opgelost door de kilometerstand te berekenen via het apparaat. Het haalt nu de kilometerstand op als onderdeel van de reguliere update-oproep wanneer het voertuig rijdt en we slaan de waarde op in de onbewerkte apparaatstatus, los van de standaard kilometerstand. Op die manier kan de kilometerstand achteraf nauwkeuriger worden berekend.

Verbeteringen in het scherm Boekingsgegevens

In het scherm voor lopende boekingen zijn enkele ontwerpwijzigingen aangebracht. De knop Schade toevoegen is verwijderd, terwijl de resterende tijdskaart een nieuw ontwerp heeft gekregen.

Aanbesteding Versie 3.0

Het inkoopgedeelte is verbeterd door de structuur van de tabel te wijzigen om klanten te helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Leveringsdatum en labels zijn opgenomen, zodat beheerders nu gemakkelijk labels kunnen combineren en erop kunnen filteren.

Administratieve kennisgeving over service en reparaties

Geplande services en reparaties stellen de voertuigmanager of de servicemanager nu op de hoogte van de geplande service via een nieuw toegevoegde melding. De manager kan nu via e-mail of pushmelding op de hoogte worden gebracht van komende services.

Kostenberekening bestuurderslogboek

De berekening van de chauffeurskosten is een nieuwe functie voor de berekening van de werknemersvoordelen. Zij berekent de kosten op basis van de prijsregels van het voertuig en het type gebruik. Zo kunnen de kosten voor elke chauffeurslogboekrit worden berekend.

Verbinding tussen facturen en contracten

Deze nieuwe functie maakt het nu mogelijk om aan te geven dat een factuur betrekking heeft op een bepaald contract. De factuur kan dan worden gekoppeld aan het contract en creëert een gemakkelijk toegankelijke verbinding tussen beide. Dit helpt beheerders bij het bijhouden van de facturen en de respectieve contracten.

Aangepaste rijbewijseigenschappen

Omdat in sommige landen sommige eigenschappen voor het rijbewijs anders kunnen zijn (bijvoorbeeld in de VS, het VK, Canada) is het nu mogelijk voor de beheerder om eigenschappen te verbergen of sommige ervan als optioneel of verplicht te definiëren, afhankelijk van het type rijbewijs en het land.

Instelling voor het melden van schade voor en na de boeking

Dankzij nieuwe instellingen voor de schadefunctie kunnen de beheerders beslissen of een schadebeoordeling moet plaatsvinden aan het begin van de boeking, aan het einde van de boeking, of beide of geen van beide. Welke van deze opties het meest geschikt is, hangt af van de omstandigheden en kan dus individueel door de beheerder worden ingesteld.

Optionele Traka RFID-registratie

De beheerder kan nu beslissen of een RFID-registratie verplicht is of niet. Het RFID-proces kan worden gewijzigd in optioneel als sommige gebruikers geen RFID hebben geregistreerd. De stap van de RFID-registratie kan dan worden overgeslagen in het proces.