Product Updates

Meldingen wanneer een voertuig ontgrendeld blijft

Meldingen wanneer een voertuig ontgrendeld blijft

Hoewel sleutelloze auto's ongelooflijk handig zijn, kan het soms leiden tot onbedoelde nalatigheid om het voertuig ontgrendeld achter te laten. Dit is vooral belangrijk voor openbare carsharingdiensten, waarbij meerdere gebruikers betrokken zijn.

Met deze laatste update controleert ons systeem nu de vergrendelingsstatus van elk voertuig dat is uitgerust met onze sleutelloze technologie. Als een voertuig gedurende langere tijd niet vergrendeld blijft, activeert ons systeem automatisch een melding. Deze melding kan worden geconfigureerd om zowel voertuigbestuurders als klanten te waarschuwen, zodat er snel actie kan worden ondernomen.

Integratie met Okta eenmalige aanmelding

Integratie met Okta eenmalige aanmelding

We hebben de ondersteuning voor Single Sign-On (SSO) integratie verbeterd, speciaal afgestemd op de behoeften van onze zakelijke klanten, met name die in de Verenigde Staten. Deze strategische upgrade wordt gedreven door ons streven om een naadloze en veilige toegangsbeheeroplossing te bieden voor bedrijven die op zoek zijn naar meer efficiëntie en veiligheid in hun dagelijkse activiteiten.

Taakregels kunnen nu gericht zijn op labels

Taakregels kunnen nu gericht zijn op labels

Voorheen konden taken worden toegepast op bepaalde groepen. Je kon bijvoorbeeld een voertuig, alle voertuigen of een selectie van voertuigen kiezen. Deze selectie moest echter voor elke taak opnieuw worden gemaakt Wat is er nieuw? terugkerende taken kunnen nu worden gecombineerd met ons labelsysteem. Je kunt bijvoorbeeld een corresponderend label toewijzen aan alle directievoertuigen. Het label kan nu steeds opnieuw worden gebruikt bij het maken van taken en de voertuigen hoeven niet meer handmatig te worden geselecteerd Welk probleem lost de functie op? grote wagenparken hebben voertuigen met verschillende kenmerken die kunnen worden ingedeeld in een of meer groepen. Als u een beetje tijd investeert in het indelen van de categorieën met de labelfunctie, kunt u de processen automatiseren met de respectieve taken. De functie gaat deze week live voor alle fleetster-klanten en volgende week voor alle white labels. Platform ENTERPRISE en vlootbeheer ENTERPRISE zijn de benodigde licenties.

Canada Hosting

Canada Hosting

Om de hoogste normen van dataprivacy te handhaven voor onze gewaardeerde Canadese klanten, bieden we nu de optie om hosting binnen Canada te selecteren.

Boekingskaart & Reisgegevens gecombineerd weergeven

Boekingskaart & Reisgegevens gecombineerd weergeven

Gebruikers van carsharing, vooral degenen met voertuigen met hardware, hadden vaak het probleem dat ze het tweede tabblad binnen de lopende boekingsinterface over het hoofd zagen. Dit tabblad bevatte waardevolle en relevante informatie met betrekking tot de boeking.

Om dit probleem aan te pakken en de gebruikerservaring (UX) te verbeteren, werd besloten om de inhoud van beide tabbladen te combineren in één weergave. Hierdoor nam de kans dat gebruikers informatie over hun boekingen konden vinden aanzienlijk toe, waardoor uiteindelijk de algehele gebruikerservaring verbeterde.

Gebruikers kunnen de gewenste UVV-taal kiezen

Gebruikers kunnen de gewenste UVV-taal kiezen

Voorheen bood de UVV-module binnen het bedrijf alleen ondersteuning in het Engels of Duits voor alle gebruikers. Dit vormde echter een uitdaging voor bedrijven met een divers personeelsbestand met werknemers die verschillende talen spreken. Om deze beperking aan te pakken en de gebruikerservaring te verbeteren, is de UVV-module nu bijgewerkt zodat beide talen worden ondersteund. Dit betekent dat gebruikers toegang hebben tot de module in de taal van hun voorkeur, wat zorgt voor meer inclusiviteit en gebruiksgemak.

Huurkaart internationalisatie

Huurkaart internationalisatie

Internationalisatie is cruciaal voor de verhuurkaart om de bruikbaarheid en doeltreffendheid in meerdere talen te garanderen. Door ondersteuning voor verschillende talen te integreren, kan de verhuurkaart tegemoet komen aan een gevarieerde gebruikersbasis, met mensen uit verschillende landen en taalachtergronden. Dankzij deze internationaliseringsfunctie kunnen gebruikers naadloos navigeren en interageren met de kaart, ongeacht hun voorkeurstaal.

Klanten een vergoeding aanrekenen bij schade aan het voertuig

Klanten een vergoeding aanrekenen bij schade aan het voertuig

Het aanbieden van een gemakkelijke en efficiënte methode voor het in rekening brengen van schade aan een voertuig aan klanten is om verschillende redenen cruciaal. Ten eerste zorgt het ervoor dat mobiliteitsaanbieders de kosten voor het repareren of vervangen van beschadigde voertuigen kunnen terugverdienen, waardoor de financiële verliezen tot een minimum worden beperkt.

Ten tweede vergroot het aanbieden van een eenvoudig en transparant systeem voor het opladen van klanten de controleerbaarheid en stimuleert het verantwoordelijk gebruik van voertuigen.

Mobiliteitsproviders hebben nu de mogelijkheid om klanten een vergoeding in rekening te brengen in het geval van voertuigschade. Deze nieuwe functie stelt mobiliteitsproviders in staat om kosten te verhalen die worden gemaakt wanneer voertuigen worden beschadigd en zorgt voor een eerlijke en verantwoorde benadering van het gebruik van voertuigen.