Product Updates

Verbeterde chauffeursselectie bij mobiel boeken

Verbeterde chauffeursselectie bij mobiel boeken

We hebben onze diensten verbeterd op basis van feedback, waardoor het boekingsproces op mobiel eenvoudiger is geworden voor Aliasbookers en Booking Managers. Voorheen moesten Aliasbookers eerst een tijdsbestek kiezen voor een chauffeur, wat problemen veroorzaakte als het tijdsbestek al geboekt was. Om dit op te lossen hebben we een "chauffeur" selector toegevoegd aan het begin van het boekingsproces. Aliasbookers kunnen nu eerst de chauffeur kiezen en daarna het tijdsbestek, vergelijkbaar met ons webplatform.

Extra opties voor type voertuiggebruik

Extra opties voor type voertuiggebruik

We hebben een functie voor gebruik na verkoop toegevoegd voor klanten die na de aankoop voertuigen nodig hebben en we hebben onze optie "Geschäftlich" voor de duidelijkheid hernoemd naar "Dienstwagen". We voegen ook een vrij zwevende optie toe voor klanten die onze vlootbeheermodule willen gebruiken om voertuigen die in deze modus worden gebruikt te stroomlijnen.

Machtiging voor mobiel boeken

Machtiging voor mobiel boeken

Beheerders kunnen nu onderweg boekingen goedkeuren, waardoor de goedkeuringstijd korter wordt. We hebben pushmeldingen geïntroduceerd voor zowel beheerders als gebruikers om de communicatie te verbeteren. Beheerders krijgen direct waarschuwingen voor boekingen die zijn goedgekeurd, zelfs als ze niet achter hun bureau zitten. Gebruikers krijgen direct bericht over de status van hun boeking na goedkeuring of afwijzing. We hebben ook de functionaliteit voor mobiele goedkeuring ingeschakeld, waardoor beheerders boekingen moeiteloos kunnen beheren vanaf mobiele apparaten, voor een naadloze workflow.

Valuta-indeling lokaliseren

Valuta-indeling lokaliseren

Als onderdeel van ons streven om onze diensten te internationaliseren, begrijpen we hoe belangrijk het is om tegemoet te komen aan de unieke behoeften van ons wereldwijde gebruikersbestand. In antwoord op het specifieke verzoek van een van onze klanten en om onze niet-EU-klanten beter van dienst te zijn, introduceren we een verbetering met betrekking tot de gelokaliseerde weergave van valuta.

Om de internationale gebruikerservaring te verbeteren, implementeren we een wijziging die ervoor zorgt dat de weergave van valuta de gelokaliseerde indeling volgt. Dit betekent dat valutawaarden worden weergegeven op een manier die overeenkomt met de specifieke conventies en voorkeuren van de respectieve regio's en landen.

Deze verbetering is vooral relevant voor klanten van buiten de EU. Door gebruik te maken van de gelokaliseerde valuta-indeling willen we gebruikers uit verschillende regio's een meer naadloze en vertrouwde ervaring bieden, waardoor het gemakkelijker wordt om prijsinformatie te begrijpen en te interpreteren.

Taakregels - Verbeterde terugkerende regels

Taakregels - Verbeterde terugkerende regels

We hebben de gebruikerservaring (UX) voor het maken van maandelijkse en jaarlijkse taken bijgewerkt op basis van feedback van wagenparkbeheerders. De oude UX was complex en verwarrend, met name de opties voor het herhalen van taken waarvoor specifieke dag- of maandselecties vereist waren. De nieuwe verbeteringen vereenvoudigen het proces voor het maken van taken door herhaling te bepalen op basis van de eerste taakdatum. Deze wijziging stemt de functionaliteit af op de verwachtingen van de gebruiker, vermindert verwarring en stroomlijnt de workflow voor wagenparkbeheerders.

Voertuigcategorieën verbeteringen

Voertuigcategorieën verbeteringen

Naar aanleiding van feedback van gebruikers hebben we vastgesteld dat de afbeeldingen en namen van voertuigcategorieën duidelijker en duidelijker moeten worden, met name in het middensegment. Sommige gebruikers hebben verwarring geuit bij het bepalen van de juiste categorie voor hun voertuigen. Om dit probleem aan te pakken en een gebruiksvriendelijkere ervaring te bieden, introduceren we een aantal naamswijzigingen voor specifieke voertuigcategorieën.

Om de voertuigcategorieën beter te kunnen onderscheiden, hebben we de volgende naamswijzigingen doorgevoerd:

  1. Economie: Deze categorie krijgt de naam "Subcompact". De nieuwe naam geeft beter de grootte en classificatie van de voertuigen in deze categorie weer, zodat gebruikers de juiste optie gemakkelijk kunnen herkennen en selecteren.
  2. Fullsize: Deze categorie wordt omgedoopt tot "SUV". De herziene naam sluit aan bij de gangbare terminologie in de sector, waardoor hij herkenbaarder wordt en het voertuigtype duidelijker wordt aangegeven.

Vast bedrag voor preautorisatie en vooruitbetaling

Vast bedrag voor preautorisatie en vooruitbetaling

We hebben feedback ontvangen van verhuurbedrijven over de behoefte aan een functie die rekening houdt met specifieke verzekeringsregels. Deze regels vereisen vaak dat verhuurbedrijven een vooraf bepaald bedrag inhouden voor elke boeking. Om aan deze eis te voldoen en onze klanten een naadloze ervaring te bieden, introduceren we een nieuwe functionaliteit voor pre-autorisatie/pre-charge.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van verhuurbedrijven met verzekeringsregels die een vast bedrag per boeking inhouden, implementeren we extra instellingen waarmee beheerders het pre-autorisatie/precharge proces kunnen configureren en aanpassen.

Met de nieuwe instellingen hebben beheerders de mogelijkheid om een vast bedrag te definiëren dat vooraf moet worden geautoriseerd of in rekening moet worden gebracht wanneer een boeking wordt geïnitieerd. Dit zorgt ervoor dat het vooraf bepaalde bedrag veilig wordt ingehouden tijdens de reserveringsperiode, in overeenstemming met de verzekeringseisen en zorgt voor gemoedsrust bij verhuurbedrijven.

Verbetering van de zichtbaarheid van tussenstops in bestuurderslogboeken

Verbetering van de zichtbaarheid van tussenstops in bestuurderslogboeken

Het begrijpen van de tijd- en afstandsgegevens van samengevoegde zakenreizen in het bestuurderslogboek kan vaak een moeilijke taak zijn. Het huidige systeem toont alleen het begin- en eindpunt van de hele reis, waardoor gebruikers in verwarring raken over de individuele stops onderweg. Om dit probleem aan te pakken en het begrip van samengevoegde reizen te verbeteren, hebben we een nieuwe functie geïmplementeerd die een uitgebreide weergave biedt van elk deel van de reis, inclusief het beginpunt van elk segment. Deze verbetering verbetert de duidelijkheid aanzienlijk en geeft gebruikers een gedetailleerd inzicht in hun zakenreizen.

Verbetering van de bruikbaarheid van tablets

Verbetering van de bruikbaarheid van tablets

De schermen van de mobiele app zijn geoptimaliseerd voor gebruik op tablets, wat de gebruikerservaring verbetert en specifiek gericht is op administratieve taken. Bovendien ontsluit deze aanpassing een reeks nieuwe potentiële use cases voor de fleetster service binnen de logistieke sector.

Instructies om de sleutel in de auto te vinden

Instructies om de sleutel in de auto te vinden

Voor klanten die nieuw zijn met carsharing, kan het een uitdaging zijn om de sleutel te vinden. Om het aantal verzoeken om ondersteuning tot een minimum te beperken en een naadloze ervaring te bieden, ontvangen gebruikers die een auto met Invers reserveren nu een pop-upbericht met informatie over waar de sleutel zich in het voertuig bevindt. Deze functie vergemakkelijkt het proces van het vinden van de sleutel, die op verschillende plaatsen kan zijn opgeborgen, zoals in het dashboardkastje of de kofferbak.

Juridische documenten van de gebruikersgroep

Juridische documenten van de gebruikersgroep

Grote mobiliteitsproviders zoals Deer sluiten vaak unieke overeenkomsten met gemeenten of bedrijven, die naast de standaard juridische documenten van het platform aangepaste dienstvoorwaarden voor hun gebruikers met zich meebrengen. Telkens wanneer een gebruiker wordt toegewezen aan een van deze exclusieve overeenkomsten, verschijnt een pop-upmelding. Voordat de gebruiker een voertuig boekt, moet hij deze voorwaarden accepteren, wat mobiliteitsproviders de flexibiliteit biedt om eigen voorwaarden op te nemen die van toepassing zijn op specifieke gebruikersgroepen.

Waarschuwing bij het opslaan van schade zonder foto

Waarschuwing bij het opslaan van schade zonder foto

In verschillende gevallen zijn schademeldingen gedaan zonder bijbehorende foto's. Dit vormt een aanzienlijke uitdaging, vooral wanneer het betrokken voertuig zich niet op een centrale locatie bevindt of niet gemakkelijk toegankelijk is. Als gevolg daarvan moeten wagenparkbeheerders het voertuig fysiek inspecteren om de gemelde schade te verifiëren. Om dit probleem aan te pakken, is een nieuwe waarschuwing ingevoerd om het indienen van schademeldingen zonder foto's te ontmoedigen. Met name gebruikers die geen foto verstrekken bij het melden van schade krijgen nu een waarschuwingsmelding.

Voertuigspecifieke contracten

Voertuigspecifieke contracten

Het is nu mogelijk om voertuigspecifieke contracten te uploaden onder documenten in het digitale voertuigdossier. Deze contracten moeten dan tijdens het boekingsproces door de gebruiker worden geaccepteerd.

Synchronisatie van contracten en voertuigkosten

Synchronisatie van contracten en voertuigkosten

Bij het uploaden van een nieuw contract of het bijwerken van een bestaand contract worden de kosten in het digitale voertuigdossier aangepast. Het systeem controleert of het contract al bestaat. Zo niet of als het contract een oudere startdatum heeft, synchroniseert het de kosten op basis van het nieuwe contract. Als er al een contract is met een nieuwere startdatum gebeurt er niets.

Rijbewijs OCR

Rijbewijs OCR

In de afgelopen maanden heeft ons ontwikkelingsteam een kunstmatige intelligentie (AI) getraind om rijbewijzen te herkennen en te lezen. Alle gegevens en rekenprocessen blijven op dezelfde servers in Duitsland als voorheen. De nieuwe functie is automatisch beschikbaar voor alle gebruikers en bespaart veel tijd bij het invoeren van rijbewijsgegevens en voorkomt invoerfouten .

Bij het aanmaken van het rijbewijs moeten gebruikers alle relevante rijbewijsgegevens invoeren. Dit proces kan een paar minuten duren. Nu, nadat gebruikers hun rijbewijs hebben gefotografeerd, vult de AI alle velden in en stelt resultaten voor.In onze tests ontdekten we dat de AI aanzienlijk minder fouten dan de gebruikers. Voordat ze worden opgeslagen, moeten de gebruikers de ingangen nog een keer controleren en goedkeuren. Daarna worden ze naar de admin gestuurd.

Snel boeken vanuit het Admin-gedeelte

Snel boeken vanuit het Admin-gedeelte

Deze nieuwe verbetering maakt het mogelijk om boekingen te maken vanuit de admin kalender. Dit zal admins helpen om vroegere, huidige of toekomstige boekingen rechtstreeks vanuit de admin kalender te maken.

Instellingen voor de zichtbaarheid van rittenvelden in het bestuurderslogboek

Instellingen voor de zichtbaarheid van rittenvelden in het bestuurderslogboek

Met de nieuwe instellingen kunnen beheerders nu beslissen welke van de rittenvelden van het bestuurderslogboek al dan niet zichtbaar zijn. De zichtbaarheid kan worden aangepast onder instellingen. Dit helpt om de interface van het bestuurderslogboek aan te passen aan de regionale vereisten.

Parkeerplaatsinformatie in boekingsdetails

Parkeerplaatsinformatie in boekingsdetails

De parkeerlocatie van het voertuig werd toegevoegd aan de boekingsgegevens wanneer de gebruiker zijn reis probeert te beginnen.

Meerdere juridische documenten

Meerdere wettelijke per boekingstype

De functie carsharingcontracten is verbeterd zodat meerdere documenten kunnen worden vereist voor hetzelfde gebruikstype. Bijvoorbeeld door meerdere documenten te specificeren die moeten worden beoordeeld en geaccepteerd voor registratie.

Foutverbetering bij de licentiecontrole

Foutverbetering bij de licentiecontrole

De interface in de rijbewijsectie is verbeterd om ervoor te zorgen dat er geen informatie ontbreekt bij het uitvoeren van de rijbewijscontrole. Als er informatie ontbreekt, verschijnt er een banner waarin nader wordt uitgelegd welke informatie nodig is om de rijbewijscontrole af te ronden.

Fine Management "Behandeld" status

Fine Management "Behandeld" status

Om een beter overzicht te krijgen van alle boetes is een nieuwe status toegevoegd. Boetes kunnen nu gemarkeerd worden als afgehandeld. Dit helpt de admin om de status van alle boetes bij te houden.