Product Updates

Verbeterde toewijzing van gemengde rijlogafstanden

De webapplicatie voorzag in schuifregelaars voor het beheer van de afstandstoewijzing van een gemengde rittenlog tussen zakelijk, privé en woon-werkverkeer. De UI-component was moeilijk te gebruiken en vergde vaak meerdere voorzichtige pogingen om de juiste waarde te krijgen. Dit element is nu veranderd in een standaard nummerinvoer om de interface te stroomlijnen.

Verbeterde Geotab Apparaat details

Er werd een extra functionaliteit toegevoegd aan de details van het Geotab-toestel die statusinformatie van het voertuig toont. Voor voertuigen met sleutelvrije uitrusting zijn de acties vergrendelen en ontgrendelen rechtstreeks toegankelijk en voor klanten met de functie voertuigkaart ingeschakeld wordt een kleine kaart weergegeven met de laatst bekende positie van het voertuig.

Betalingsgegevens nodig op home tab

Een nieuwe actiekaart op de mobiele home tab voor klanten met de betalingsintegratie actief. Deze actiekaart zal gebruikers duidelijk informeren dat zij een betalingsmethode moeten registreren om het systeem te kunnen blijven gebruiken.

Factuur datum bereik

Een kleine verbetering in de gebruiksvriendelijkheid van de lijst met gebruikersfacturen in de webapplicatie. Het standaard zoekbereik is nu één jaar en het element voor het wijzigen van de filterperiode biedt een verstandige reeks standaardbereiken.

Prijs per boekingsregel

Voortbouwend op de bestaande prijsstellingsregels hebben veel van onze openbare autodelers een basisprijs (bv. 1 euro) die voor alle boekingen geldt. Deze verbetering voegt een nieuwe regel voor de kostenberekening toe die een gespecificeerde basisprijs toepast op elke boeking.

Instelling die terugkeerzones opetioneel maakt

Een nieuwe instelling die het mogelijk maakt om gedefinieerde geofence terugkeerzones over te slaan in het sleutelteruggaveproces. Wanneer het voertuig zich buiten de locatie-teruggavezones bevindt, laat de waarschuwing aan de gebruiker toe om de boeking toch af te ronden. Wanneer dit wel gebeurt, wordt de beheerder gewaarschuwd.

Minimumprijsregel

Een nieuwe prijsregel waarmee mobiliteitsaanbieders een minimumprijs per boeking kunnen opgeven. Met deze regel wordt, als de prijsberekening van een boeking onder de opgegeven waarde ligt, de berekening overschreven door de minimumprijsregel.

Gestandaardiseerde voertuigaanduiding in lijsten

De weergave van voertuiginformatie in de verschillende lijsten (boekingen, bestuurderslogboeken, enz.) is geoptimaliseerd om de meest waardevolle informatie te verstrekken en om de look en feel van de dienst te standaardiseren.

Lijst met feedback van gebruikers

In het platformmenu is een nieuwe sectie beschikbaar waarmee beheerders de feedback kunnen zien die hun gebruikers geven over het systeem. Dit maakt deel uit van onze voortdurende inspanningen om de communicatie tussen gebruikers en wagenparkbeheerders te verbeteren en te stroomlijnen.

Mobiele factuur lijst

Als onderdeel van onze voortdurende ontwikkeling voor mobiliteitsaanbieders is factuurinformatie nu gemakkelijk beschikbaar op de mobiele applicaties, zodat gebruikers die kunnen doorbladeren en bekijken.

Kosten digitaal voertuigdossier

In het digitale voertuigdossier is nu een nieuw onderdeel beschikbaar met gedetailleerde informatie over de voertuigkosten. Deze informatie weerspiegelt de contractuele informatie die voor voertuigen beschikbaar is en is een belangrijk onderdeel van de toekomstige rapportagemodule.

Geo-Fence log Analyse geïntegreerd met Geotab

De Geo- en traceermodule ondersteunt nu geofence-analyse voor de Geotab-hardware. Met deze functie kunnen beheerders een geschiedenis bekijken van elk voertuig dat een geofence binnenrijdt of verlaat.

Instelling voor samenvoeging van ritten in het bestuurderslogboek

Wij bieden nu een nieuwe instelling in de configuratie van het bestuurderslogboek waarmee beheerders kunnen beslissen of bestuurders ritten mogen samenvoegen of niet. Dit is relevant voor klanten die hardware met hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid hebben geïnstalleerd en maximale transparantie van het logboek willen garanderen.

Driver Log UX verbeteringen

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze producten te optimaliseren en te verbeteren. Dit is vooral belangrijk voor delen van onze dienst die intensief worden gebruikt, zoals het bestuurderslogboek.

Als onderdeel van de voortdurende inspanningen om de service te verbeteren, hebben we de details van het mobiele bestuurderslogboek opnieuw ontworpen, geherstructureerd en verbeterd. Belangrijke informatie wordt duidelijk benadrukt, de acties in de interface verlopen natuurlijk en secundaire bedieningselementen zijn slim gecombineerd in een actiebalk.

compatibiliteitscontrole voor eVoertuigen

Een nieuwe functie in onze groene mobiliteitsportefeuille die de elektrificatie van bedrijfsvloten ondersteunt.

De eVehicle compatibiliteitscontrole analyseert beschikbare ritinformatie van voertuighardware en kan bepalen welke ritten haalbaar zijn met verschillende elektrische voertuigmodellen.

Dit stelt beheerders op hun beurt in staat te begrijpen hoeveel van het wagenpark kan worden geëlektrificeerd en met welke voertuigmodellen.

Afdeling boekingsvergunningen

Een nieuwe sectie is beschikbaar voor gebruikers die zijn aangewezen als autorisator van boekingen. Deze sectie geeft een duidelijk overzicht van welke boekingen in afwachting zijn van autorisatie en welke boekingen in het verleden zijn goedgekeurd of afgewezen.

Verbeteringen aan de factureerbare boekingslijst

Kleine gebruiksverbeteringen aan de lijst met factureerbare boekingen voor onze mobiliteitsaanbieders. De boekingen waaraan kosten of kredieten verbonden zijn, hebben die informatie in de lijst gemarkeerd

Bovendien wordt de factureerbare status duidelijker aangegeven